MOPS Tarnowskie Góry

Pomoc Społeczna

 INFORMACJA!!!

Od dnia 30.01.2017r. DECYZJE w sprawie świadczeń z pomocy społecznej będą wydawane
w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9.