Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo UE FEAD POPŻ

Dnia 31.01.2018r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności  pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w roku 2018.”

Umowa na realizację powyższego zadania  została podpisana  pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Katowicach dnia  8 lutego 2018 roku.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018r. kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:
1 402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
1 056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność wydawana będzie osobom zakwalifikowanym  do Programu FEAD[1] posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty

 w dniach :

19 marca 2018 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

 21 marca 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

26  marca 2018 r . (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

28 marca 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

w lokalu przy ul. Strzeleckiej 24.

 

W kolejnych  miesiącach  pomoc udzielana  będzie   cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa (godziny jak wyżej) .

 

Informacje będą na bieżąco  aktualizowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej https://mopstg.pl

 

Skierowanie oraz wszelkie informacje można otrzymać w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wymienionych poniżej:

  1. Sienkiewicza 8 (poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-10.30; wtorek, czwartek w godz. 12.30-15.00), tel. 032 380 01 23;
  2. Grzybowa 211 ( codziennie 8.00-15.00), tel. 32 285 27 25;
  3. Strzybnicka 3 (codziennie w godz. 7.30-12.00), tel. 032 390 40 32;
  4. Sienkiewicza 48 (skierowania wydawane tylko dla Mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych), tel. 032 285 26 81;
  5. Wyszyńskiego 135 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.00-12.00; czwartek w godz. 12.00-15.00), tel. 032 384 13 74;
  6. Broniewskiego 25 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.00-12.00; czwartek w godz. 12.00-15.00), tel. 032 384 22 30.

 

[1] Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.