Zespół Mieszkań Chronionych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach znajduje się przy ul. Grzybowej 211.

W skład ZMCh wchodzi obecnie 27 lokali mieszkalnych. ZMCh dysponuje lokalami mieszkalnymi o odpowiednim stanie technicznym i wyposażeniu oraz pomieszczeniami przeznaczonymi na realizację innych form pomocy w szczególności organizowania grup wsparcia, grup edukacyjnych, warsztatów, treningów, kursów przeznaczonych dla klientów Ośrodka.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców MOPS prowadzi portiernię, która funkcjonuje zgodnie z Instrukcją Ochrony Obiektu ponadto budynek wyposażony jest w system monitoringu.

ZMCh stanowi oparcie dla osób powyżej 18 roku życia oraz dla nieletnich pozostających pod opieką osób pełnoletnich.

Czas pobytu w mieszkaniu chronionym poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami nie powinien przekroczyć 6-ciu miesięcy.

Zadaniami realizowanymi w Zespole Mieszkań Chronionych są:

 • udzielanie schronienia;
 • izolacja ofiar od sprawców przemocy;
 • pomoc w postaci pracy socjalnej oraz zapewnienie opieki klientom wymagającym pomocy innych osób w codziennym życiu.
  aktywizacja i usamodzielnianie mieszkańców;
 • animacja środowiskowa.

Podstawą przyjęcia do ZMCh jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, która jest wydawana na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie;
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o skierowanie;
 • w przypadku osób spoza Tarnowskich Gór na podstawie skierowania z gminy właściwej oraz deklaracji ponoszenia odpłatności za tą osobę.

Szczegółowe zasady przyjmowania do mieszkań chronionych oraz praw i obowiązków zawiera Regulamin Zespołu Mieszkań Chronionych.

Pobyt w ZMCh jest odpłatny. Koszty odpłatności naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/344/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.