Schronisko dla Bezdomnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Schronisko dla Bezdomnych znajduje się przy ul Sienkiewicza 48.

Oferowana pomoc:

 • całodobowy pobyt;
 • wyżywienie w postaci jednego gorącego posiłku, dodatkowo osoby bezdomne otrzymują porcję śniadaniową;
 • zapewnienie niezbędnej odzieży;
 • dostępność do sanitariatów i natrysków;
 • pomoc w załatwieniu miejsca na stacjonarne leczenie odwykowe;
 • kierowanie na terapie odwykowe;
 • prowadzenie grupy wsparcia oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych;
 • pomoc w pozyskaniu zatrudnienia;
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych;
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalnych, rentowych w odniesieniu do osób uprawnionych (pomoc polega na skompletowaniu świadectw pracy, zaświadczeń lekarskich, innych dokumentów)
 • pomoc w uzyskaniu dowodu osobistego (wypełnienie wniosków, pokrycie kosztów zdjęć);
 • praca socjalna.