Organizacja MOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Struktura organizacyjna MOPS

W celu skutecznej realizacji zadań ośrodek funkcjonuje, jako system organizacyjny, którego istotnymi elementami są zasoby ludzkie (pracownicy, ich kwalifikacje, postawy i umiejętności).

Relacje formalne organizacji ośrodka zostały określone w formie regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres funkcjonowania struktur wewnętrznych ośrodka, wraz z kompetencjami w sprawie wykonywania określonych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne oraz hierarchię zarządzania, wyrażoną schematem struktury organizacyjnej ośrodka.

Ośrodek reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który sprawuje funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników. Dyrektor posiada upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.

 

Placówki wsparcia:

 • Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych ul. Bytomska 15
 • Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych ul. Strzybnicka 3
 • Dom dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Sienkiewicza 48
 • Zespół Mieszkań Chronionych ul. Grzybowa 211.


Dział pomocy środowiskowej – placówki terenowe:

 • ul. Bytomska 15
 • ul. Strzybnicka 3
 • ul. Broniewskiego 26
 • ul. Grzybowa 211
 • ul. Sienkiewicza 8
 • ul. Wyszyńskiego 135


Konsultanci:

 • Konsultant do spraw usług opiekuńczych
 • Konsultacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone przez Specjalistów II Stopnia Pracy Socjalnej
 • Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin

 

Inne komórki organizacyjne:

 • Dział Finansowo – Księgowy
  Sekcja Księgowości
  Zespół ds. Obsługi Bankowo-Kasowej
  Stanowisko ds. Płac
  Stanowisko ds. Gospodarki Składnikami Majątkowymi
  Zespół ds. Dochodzenia Należności

 • Dział Pomocy Środowiskowej

 • Dział Realizacji Świadczeń

 • Dział Świadczeń Rodzinnych
  Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

 • Dział Dodatków Mieszkaniowych

 • Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Kadr

 • Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji

 • Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 • Samodzielny Zespół ds. Usług Opiekuńczych

 • Samodzielny Zespół ds. Analiz i Programów

 

Osoby zarządzające:

 

Dyrektor - Urszula Tomiczek

tel. 32 476 85 00

 

Zastępca dyrektora - Urszula Krasińska

tel. 32 476 85 00

 

Główny księgowy - Urszula Pyrek

tel. 32 476 85 00

 

 

Kierownicy działów i koordynatorzy:

 

Dział Pomocy Środowiskowej - Krystyna Karwath

tel. 32 380 01 23

 

Dział Świadczeń Rodzinnych - Halina Urbańczyk

tel. 32 476 85 32 

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego - Wojciech Kłosiński

tel. 32 476 85 35

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych - Iwona Hakuba

tel. 32 384 72 56

 

Dział Realizacji Świadczeń - Iwona Młynarczyk

tel. 32 476 85 13

 

Dział Finansowo – Księgowy - Urszula Pyrek

tel. 32 476 85 23

 

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych - Barbara Wilk

tel. 32 285 34 77

 

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych - Elżbieta Hołojda

tel. 32 384 06 79

 

Schronisko dla Bezdomnych - Mariusz Zębik

tel. 32 285 26 81

 

Zespół Mieszkań Chronionych - Dominik Tomiczek

tel. 32 285 27 25

 

Zespół ds. Usług Opiekuńczych - Danuta Kratofil

tel. 32 285 59 70 

 

Zespół ds. Analiz i Programów - Iwona Błędowska

tel. 32 284 48 59

 

Zespół Interdyscyplinarny - Małgorzata Garczarczyk

tel. 32 285 27 25