MOPS Tarnowskie Góry

Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół z Ukrainy / ДОПОМОЖНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ СЛІПІХ ТА ВІДРІДНИХ ДРУЗІВ З УКРАЇНИ

Fundacja Światłownia-Kultura bez Barier powołała do życia Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół z Ukrainy.

Działania Centrum skupione są wokół niewidomych i niedowidzących uchodźców ukraińskich. Centrum udziela również wsparcia otoczeniu osób niewidzących. Oferuje pomoc niewidomych szkoleniowców, którzy uwrażliwią otoczenie w kwestii potrzeb osób niewidomych.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielanej przez Centrum pomocy można znaleźć na stronie Fundacji Światłownia pod linkiem http://www.swiatlownia.eu oraz w załączonej ulotce dotyczącej powstania Centrum.

Pliki do pobrania