MOPS Tarnowskie Góry

PRZYPOMINAMY ! / НАГАДУЄМО!

Każdy Obywatel Ukrainy, który przebywa w Tarnowskich Górach oraz ma nadany numer PESEL w celu uzyskania pomocy może zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni przyjmują Strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie przy ul. Piastowskiej 8. Można również zadzwonić pod numer: 32 380 01 23 lub 32 285 78 39.

Кожен громадянин України, який перебуває в Тарновських Гурах і отримав номер PESEL, може звернутися за допомогою до Міського Центру Соціального Захисту Населення.  Соціальні працівники приймають Сторони з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00 за адресою вул.  Piastowska 8. Також можна зателефонувати: 32 380 01 23 або 32 285 78 39.

Zakres wsparcia obejmuje:

 1. Pomoc rzeczową - odzież, środki higieniczne, środki czystości, artykuły szkolne, artykuły dla dzieci itp.
 2. Żywność:
 • uzyskanie Karty FEAD, która uprawnia do odbioru żywności w magazynie PKPS w Tarnowskich Górach, przy ul. Strzeleckiej 24;
 • otrzymanie żywności pochodzącej z darów;
 • możliwość pokrycia kosztów wyżywienia dziecka w szkole lub przedszkolu.
 1. Pomoc finansową
 • świadczenie jednorazowe w wys. 300 zł;
 • zasiłek okresowy (obowiązuje kryterium dochodowe), wysokość świadczenia zależy od liczby osób w rodzinie;
 • zasiłek stały w przypadku osób posiadających polskie orzeczenie o niepełnosprawności lub z tytułu wieku: mężczyzna 65+, kobieta 60+ (obowiązuje kryterium dochodowe).
 1. Pomoc psychologiczną.
 2. Wsparcie informacyjne.

 

Pracownicy socjalni pełnią również dyżury w Punkcie Informacyjnym w Tarnowskich Górach, przy ul. Rynek 8 w godzinach pracy Punktu, tj. od poniedziałku do piątku
od  9:00  do  17:00.

 

 

Обсяг підтримки включає: 

 1. Матеріальна допомога - одяг, засоби гігієни, миючі засоби, шкільне приладдя, речі для дітей тощо. 
 1. Харчування: 
 • отримання картки FEAD, яка дає право брати продукти на складі PKPS у Тарновських Гурах за адресою: вул.  Стшелецька 24; 
 • отримання їжі з подарунків; 
 • можливість покриття витрат на харчування дитини в школі чи садочку. 
 1. Фінансова допомога 
 • одноразова допомога у розмірі 300 злотих; 
 • періодична допомога (застосовується критерій доходу), розмір допомоги залежить від кількості осіб у сім’ї; 
 • постійна допомога для осіб з польським посвідченням інвалідності або за віком: чоловік 65+, жінка 60+ (застосовується критерій доходу). 
 1. Психологічна допомога. 
 1. Інформаційне забезпечення.

  

Соціальні працівники також чергують в Інформаційному пункті в Тарновських Гурах, вул.  Ринек 8 в режимі роботи Пункту, тобто з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.