MOPS Tarnowskie Góry

Dodatek energetyczny

Dział Dodatków Mieszkaniowych informuje, że realizuje zadanie przyznawania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833)

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która:

  • korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2020r. do 30.04.2021r.  wynosi:

(Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.)

  • 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa 1 osobowego,
  • 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa od 2 do 4 osobowego,
  • 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego.