MOPS Tarnowskie Góry

Strona główna


Najnowsze aktualności

"DOBRY START" - spotkanie w MOPS z ekspertem ZUS

Przejdź do - Logo%20Dobry%20start

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z ekspertem ZUS. 

Logo ZUS

 

 

Czytaj więcej o: "DOBRY START" - spotkanie w MOPS z ekspertem ZUS

KOMUNIKAT w sprawie świadczenia "DOBRY START"

Przejdź do - Infografika%20Dobry%20Start

Informujemy, że od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku wnioski o świadczenie "DOBRY START" można składać wyłącznie elektronicznie poprzez:

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT w sprawie świadczenia "DOBRY START"

KOMUNIKAT W SPRAWIE "500 plus"

Przejdź do - Komunikat

Ostatnie dni na terminowe złożenie wniosku o 500 plus!

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT W SPRAWIE "500 plus"

KOMUNIKAT!

Przejdź do - Grafika%20KOMUNIKAT

INFORMACJA

Przejdź do - Grafika%20informacja

  


Uprasza się aby zmiany rachunków bankowych zgłaszać

w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA

"Ruszyła rekrutacja do Projektu Centrum Aktywności Seniorów - CAS"

„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - zachęcamy do udziału

LOGO EFS

 

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

 

Czytaj więcej o: „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - zachęcamy do udziału

Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

Przejdź do - Informacja

WSPARCIE AA

Przejdź do - LOGO%20AA%20Region%20Katowice

„Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. 

Czytaj więcej o: WSPARCIE AA

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.06.2023 r.

Czytaj więcej o: Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

"Razem Aktywniej"

Przejdź do - LOGO%20Projektu%20Razem%20Aktywniej

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 01.12.2020 r. do 28.02.2021r. realizowali projekt socjalny pod nazwą „RAZEM AKTYWNIEJ” skierowany do mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach. Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach.

Czytaj więcej o: "Razem Aktywniej"

Ankieta badawcza

Przejdź do - logo%20PCPR%20Tarnowskie%20Góry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w związku ze sporządzaniem diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie za rok 2020 informuje o realizowanym badaniu dotyczącym zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Dostęp do ANKIETY POD LINKIEM:  https://forms.gle/MgHgGxje2AgzeRsU7

Ankieta będzie aktywna do 05.03. 2021 do godz. 14.30.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 32 381 81 08

Czytaj więcej o: Ankieta badawcza

„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

Przejdź do - Ulotka%20strona%201%20opisany%20cel%20główny%20projektu

LOGO EFS

W styczniu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pn.  „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i niesamodzielnych. W ramach działań projektowych zaplanowano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi  świadczone będą w dwóch pakietach. 

Czytaj więcej o: „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

Przejdź do - Plakat%20-%20Nabór%20na%20rachmistrza

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Gminny Komisarz Spisowy w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Czytaj więcej o: SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

„Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

Przejdź do - Plakat%20CAS

LOGOTYP

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

 Logotyp

Czytaj więcej o: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

„AKTYWNI I BEZPIECZNI - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

Przejdź do - Plakat%20Aktywni%20i%20Bezpieczni

LOGOTYP

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

 LOGOTYP

Czytaj więcej o: „AKTYWNI I BEZPIECZNI - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

Program "WSPIERAJ SENIORA" na rok 2021

Przejdź do - Logo%20Wspieraj%20Seniora

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. 

Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!

 

Czytaj więcej o: Program "WSPIERAJ SENIORA" na rok 2021

Ogłoszenie "Rodzina 500+"

Przejdź do - Ogłoszenie%20500plus

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowym okresem świadczeniowym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można składać:

od 1 lutego 2021 r. - wnioski składane drogą elektroniczną,

od 1 kwietnia 2021 r. - wnioski składane w wersji papierowej.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie "Rodzina 500+"

Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

Przejdź do - Komunikat

LOGO POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Czytaj więcej ...

Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Przejdź do - Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Czytaj więcej o: Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021