MOPS Tarnowskie Góry

Zespół ds. Analiz i Programów

informacja   

STYCZEŃ 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje o trwającej do 31 stycznia rekrutacji do projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 40 uczestników.

Ankiety rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu przy ul. Piastowskiej 8 w pok. nr 5.

Regulamin rekrutacji do projektu.