Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022. Program ma na celu  ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dowozu do ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej, a także udzielanie wsparcia psychologicznego adresatom programu oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach grupy samopomocowej członkom  rodzin osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zostanie udostępniony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o śledzenie aktualności na temat realizacji Programu Osłonowego na stronach internetowych   www.mopstg.pl,   www.bip.mopstg.pl.  

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00, lub w biurze  Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022