Dodatek węglowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Przejdź do - Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

W dniu 16.08.2022r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 r. poz. 1712).

Wniosek i klauzula informacyjna do pobrania poniżej.

Czytaj więcej o: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Dodatek węglowy

Przejdź do - Dodatek węglowy

W dniu 22 lipca 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Tarnowskie Góry będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Tarnowskie Góry oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Ważne!!!

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po wejściu w życie Ustawy oraz po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Czytaj więcej o: Dodatek węglowy