Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do Ośrodka może zgłosić się każdy kto doświadcza przemocy w rodzinie lub jest jej świadkiem.

Pomoc jest:

- bezpłatna

- anonimowa

- całodobowa (posiadamy hostel dla osób doświadczających przemocy w rodzinie)

- bez skierowania

- dla osób z całej Polski

 

Działalność terapeutyczno – wspomagająca Ośrodka :

- prowadzenie konsultacji psychologicznych ukierunkowanych na wsparcie osoby doznającej przemocy;

-  prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

-  udzielanie konsultacji pedagogicznych i wychowawczych dla rodziców;

-  udzielanie poradnictwa socjalnego;

 

Dla osób spoza Chorzowa istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telefonicznej lub on- line (w uzasadnionych przypadkach).

 

Dane kontaktowe:

ul. 3-go Maja 4/1

41-500 Chorzów

tel. (32) 345 28 10

e-mail: sowopr.chorzow@gmail.com

 

Kryteria przyjęć:

Osoba doznająca przemocy powinna mieć wszczętą Procedurę Niebieskie Karty lub złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 §1 k.k.

Przyjęcie klienta na pobyt w Ośrodku następuje na podstawie opisu sytuacji rodzinnej przez pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania osoby.