Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo 

Informacja  INFORMACJA

26.02.2019r. ul. Sienkiewicza 8 - WARSZTATY KULINARNE  dla 30 osób

"Zapobieganie marnotrawieniu żywności"

I  grupa - godz.   9:00

II grupa - godz. 11:30

 

Informacja Informacja na temat wydawania żywności:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 15.00

oraz środę w godz. 12.00 do 17.00

 będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24

osobom zakwalifikowanym w roku 2018 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

 

   logo                           

Informacja Informacja na temat wydawania żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje,

że wyjątkowo dnia 30 października 2018 r.(tj. wtorek) w godz. 12.00 do 17.00

będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24 osobom zakwalifikowanym w 2018 r. do Programu FEAD posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ŻYWNOŚĆ NIE BĘDZIE WYDAWANA!!!

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS.

Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

Kolejne terminy w następnych tygodniach będą przebiegały cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa -godziny jak wyżej.  UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

 

Logo UE FEAD POPŻ

Informacja Informacja na temat wydawania żywności:

dnia 24 października 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

oraz dnia 29 października  2018 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24

osobom zakwalifikowanym w roku 2018 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

Uwaga: Dnia 31 października żywność nie będzie wydawana!

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

Kolejne terminy w następnych tygodniach będą przebiegały cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa - godziny jak wyżej. W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

 

 

Logo UE FEAD POPŻ

Dnia 31.01.2018r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności  pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w roku 2018.”

Umowa na realizację powyższego zadania  została podpisana  pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Katowicach dnia  8 lutego 2018 roku.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018r. kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:
1 402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
1 056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność wydawana będzie osobom zakwalifikowanym  do Programu FEAD[1] posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty

 w dniach :

19 marca 2018 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

 21 marca 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

26  marca 2018 r . (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

28 marca 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

w lokalu przy ul. Strzeleckiej 24.

 

W kolejnych  miesiącach  pomoc udzielana  będzie   cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa (godziny jak wyżej) .

 

Informacje będą na bieżąco  aktualizowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej https://mopstg.pl

 

Skierowanie oraz wszelkie informacje można otrzymać w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wymienionych poniżej:

  1. Sienkiewicza 8 (poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-10.30; wtorek, czwartek w godz. 12.30-15.00), tel. 032 380 01 23;
  2. Grzybowa 211 ( codziennie 8.00-15.00), tel. 32 285 27 25;
  3. Strzybnicka 3 (codziennie w godz. 7.30-12.00), tel. 032 390 40 32;
  4. Sienkiewicza 48 (skierowania wydawane tylko dla Mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych), tel. 032 285 26 81;
  5. Wyszyńskiego 135 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.00-12.00; czwartek w godz. 12.00-15.00), tel. 032 384 13 74;
  6. Broniewskiego 25 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.00-12.00; czwartek w godz. 12.00-15.00), tel. 032 384 22 30.

 

[1] Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.