Wsparcie instytucjonalne i terapeutyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

  TU OTRZYMASZ POMOC :

  

Wsparcie instytucjonalne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                   
  ul. Bytomska 15, tel. 32 285 59 70 lub 733 133 826; 

 • Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
  ul. Bytomska 6, tel. 32 39 35 200;

 • Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych             
  ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 393 38 70;

 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 17, tel. 32 381 83 10;

 • Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 21, tel.  32 768 54 00.

 

Wsparcie terapeutyczne:

 • Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki
  i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
  ul. Karłuszowiec 11, tel. 32 769 00 01;

 • Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON”
  ul. Słowackiego 1, tel. 32 454 83 00;

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Piłsudskiego 16, tel. 32 285 28 64;

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 285-43-67;

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 381 81 01.

 

Całodobową pomoc otrzymasz  tu:

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 800-12-00-02

 

PAMIĘTAJ!  ZA AKT PRZEMOCY ZAWSZE ODPOWIADA SPRAWCA !