Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

Przejdź do - Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościwydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
Czytaj więcej o: Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Przejdź do - Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Czytaj więcej o: Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021