Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Punkt Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Punkt Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami

Menu dla: Punkt Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami

Logo osób niepełnosprawnych

 

Punkt Konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje w strukturze

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie

przy ul. Sienkiewicza 8, pokój nr 9, tel. 32 450 82 14  

W punkcie konsultacyjnym osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich najbliższego otoczenia mogą uzyskać informację o przysługujących świadczeniach oraz usługach oferowanych przez MOPS. Osoby zainteresowane zostaną skierowane do właściwego działu bądź pracownika, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedur i wymaganych dokumentów.

 • Świadczenia, które mogą być przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych:
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu niepełnosprawności dziecka
 • Świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane osobom lub rodzinom z powodu niepełnosprawności na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
  • Świadczenia uzależnione od dochodu:
   - zasiłek stały
   - zasiłek okresowy
   - zasiłek celowy
   - inne
  • Świadczenia przyznawane niezależnie od dochodu:
   - praca socjalna
   - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
   - kierowanie do odpowiednich ośrodków wsparcia

 • Świadczenia pieniężne i niepieniężne realizowane na rzecz osób i rodzin na zasadach określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”:
  • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy
  • asystentura rodziny

W punkcie konsultacyjnym można również uzyskać informację na temat programów i projektów realizowanych na terenie gminy na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Ponadto osoby zainteresowane, których dotyczy problem niepełnosprawności mogą:

 • uzyskać dane kontaktowe oraz informacje na temat zakresu działania instytucji oraz organizacji wspierających osoby niepełnosprawne
 • uzyskać informację na temat programów oraz świadczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/

 

Najważniejsze instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Tarnowskie Góry:

ORZECZNICTWO:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 4-8, infolinia 22/560-16-00, e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16, tel. 32/381-87-64, email: orzecznictwo.tg@tarnogorski.pl

 OŚRODKI WSPARCIA:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  Tarnowskie Góry, ul. Strzybnicka 3, tel. 32/384-06-79, email: sds@sdstg.pl 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”, 
  Tarnowskie Góry, ul. Wyszyńskiego 135, tel. 32/284-73-04, email: serdeczni@wp.pl

EDUKACJA:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16, tel. 32/285-43-67
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
  Tarnowskie Góry, ul. Strzelców Bytomskich 7, tel.  32/285-50-38

AKTYWIZACJA ZAWODOWA:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
  Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, tel. 32/393-23-61, email: sosw@salezjanie.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy
  Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel. 32/285-50-38, email: pup@pup-tg.pl

 JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16, tel. 32/381-81-01, email: pcpr@tarnogorski.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, email: org@mopstg.pl;
  Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9, tel. 32/476-85-00
 • Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” dla osób przewlekle somatycznie chorych
  Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24, tel. 32/285-58-98, email: dps.przyjazn@wp.pl 
 • Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych kobiet
  Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 22, tel. 32/285-37-85, email: biuro@dpstarnowskiegory.pl

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA TERENIE GMINY:

 • Caritas
  Tarnowskie Góry, ul. Powstańców 2, email: ikoptynska@wp.pl, tel. 606838-495
 • Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112, email: anielajany@googlemail.com, tel. 795394855
 • Hospicjum Królowej Pokoju
  Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26C, email: hospicjumkp@tarnogórski.pl, tel. 32/384-19-11
 • Polski Związek Niewidomych Koło Tarnowskie Góry
  Tarnowskie Góry ul. Pokoju 14, email: pzntarnowskiegory@wp.pl, tel. 501747837
 • Polskie Centrum Mediacji
  Tarnowskie Góry ul. Zamkowa 8, tel. 606208971
 • Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tarnowskie Góry
  Tarnowskie Góry ul. Nowa 31, email: zk.tarnowskiegory@psouu.org.pl, tel. 32/285-80-48
 • Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie
  Tarnowskie Góry ul. Bytomska 15, email: alalikoszek@onet.eu, magarcz@poczta.onet.pl, tel. 603980687
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń”
  Tarnowskie Góry ul. Strzelców Bytomskich 7, email: niepełnosprawni.tg@gmail.com, tel. 607607974
 • Stowarzyszenie „Serdeczni”
  Tarnowskie Góry ul. Wyszyńskiego 135, email: gabi-kow@wp.pl, tel. 32/384-73-04, 508136590
 • Tarnogórskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
  Tarnowskie Góry ul. Kościelna 30

 

PODSTAWOWE USTAWY:

  - Ustawa o pomocy społecznej

  - Ustawa o świadczeniach rodzinnych

  - Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  - Ustawa o rencie socjalnej

  - Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Aktualne wersje aktów prawnych można znaleźć na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp