PLAN AWARYJNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej
w trakcie epidemii

 

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

 

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH

PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

PLAN AWARYJNY PLAKAT

 

 

 

 

OSOBISTY PLAN AWARYJNY

 

OSOBISTY PLAN AWARYJNY PLAKAT

 

 

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI: rpo.gov.pl