CAS Centrum Aktywności Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Aktywności Seniorów

ul. Janasa 11

tel. 32 476 82 30

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023.

Jego wartość to 2 642 270,77 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 457 311,81 zł. 

Artykuły

"Ruszyła rekrutacja do Projektu Centrum Aktywności Seniorów - CAS"

LOGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach od 1 maja 2021 r. realizuje projekt pn. Centrum Aktywności Seniorów (CAS) – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Placówka mieści się  w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 11.

Czytaj więcej o: "Ruszyła rekrutacja do Projektu Centrum Aktywności Seniorów - CAS"

Centrum Aktywności Seniorów

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS.” Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Czytaj więcej o: Centrum Aktywności Seniorów