Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Komunikat

Informujmy, iż w związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zawiesza z dniem 1 kwietnia realizację usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

Artykuły

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu przyczynią się do:

 • poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o  wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu i dostarczenie jej do 31 stycznia 2020 r. 
do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowskich Górach, ul. Janasa 9,
42-612 Tarnowskie Góry.

 

Karta zgłoszenia do pobrania: POBIERZ DOCX, POBIERZ PDF,  więcej informacji TUTAJ.

Karty zgłoszenia  w formie papierowej są dostępne w sekretariacie MOPS.

Prosimy o kontakt telefoniczny (32 384 48 59 lub 32 476 85 21) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu: 20 osób.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej powinien posiadać:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,

 lub

 • minimum średnie wyksztalcenie z co najmniej rocznym  udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Ważne:

Prosimy o wypełnienie ankiety POBIERZ DOCX, POBIERZ PDF.

 

ANKIETA

Chciałbym/chciałabym aby usługi asystenta osobistego realizowała

wybrana przeze mnie osoba

   Chciałbym/chciałabym aby usługi asystenta osobistego realizowała

osoba wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej