Dodatki Mieszkaniowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Dodatków Mieszkaniowych
Tarnowskie Góry, ul Piastowska 8
tel. 32 384 72 56
fax.: 32 285 47 66 

 

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek : 8.00 – 14.00

czwartek: 8.00 – 15.00


W obecnej sytuacji wszystkie decyzje wysyłane są pocztą na adres domowy wnioskodawcy.

 
 

Artykuły

Zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r, poz. 2133 z późn. zm.).

 

 

Czytaj więcej o: Zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych regulują:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r. poz. 589).

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/298/2004 z 02.12.2004r. w sprawie określenia wskaźników procentowych wypłacanych dodatków mieszkaniowych oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/308/2004 z 21.12.2004r.

 

Czytaj więcej o: Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych