Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja UWAGA! 

Od 01.01.2020r. następuje ZMIANA NUMERÓW KONT z których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji.

Osoby, które do 31.12.2019r. pobrały ZAŚWIADCZENIA  o numerach kont, z których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji proszone są o PILNY KONTAKT w celu wydania nowych zaświadczeń z aktualnym numerem.

 

KONTA  RODZINNE  NIEPODLEGAJĄCE  EGZEKUCJI

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876 z późniejszymi zmianami) od 20 sierpnia 2016 roku beneficjenci tutejszego Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji (w tym opłat za używanie karty w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj.:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia wychowawcze

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenia z pomocy społecznej

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania jednocześnie z różnych form pomocy, w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ:

codziennie w godzinach od 800  do 1500 w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 w Sekcji Świadczenia Wychowawczego.
W wyjątkowych sytuacjach wydanie zaświadczenia może nastąpić w umówionym terminie w Dziale Pomocy Środowiskowej lub w Punktach Terenowych Pomocy Środowiskowej, po wcześniejszym złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia.

Adresy:

Dział Pomocy Środowiskowej:

- ul. Sienkiewicza 8

Punkty Terenowe Pomocy Środowiskowej:

- ul. Bytomska 15

- ul. Wyszyńskiego 135

- ul. Grzybowa 211

- ul. Broniewskiego 26

- ul. Strzybnicka 3