Godziny urzędowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w czasie trwania pandemii:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogranicza dostęp dla Klientów. W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od dnia 13.10.2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Przepraszamy, zapraszamy do kontaktu:  ELEKTRONICZNEGO: •	email: org@mopstg.pl •	epuap: /skrytka/mopstg/ •	portal emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl	TELEFONICZNEGO: Pracownicy socjalni: 32 285-78-39, 32 380-01-23; Praca socjalna i interwencja: 32 285-59-70; Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze: 32 476-85-32; Fundusz Alimentacyjny: 32 476-85-35; Dodatki Mieszkaniowe: 32 384-72-56; Usługi Opiekuńcze: 32 768-97-11; Przeciwdziałanie Przemocy: 32 285-59-70; Asystenci Rodziny: 32 384-13-74; Karta Dużej Rodziny: 32 476-85-00; 	POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry. DECYZJE ADMINISTRACYJNE będą wysyłane pocztą. Przesyłki / dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać w URNIE, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ulicy Janasa 9 / wejście od strony Kasy. W przypadku konieczności złożenia wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych lub z funduszu alimentacyjnego, bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie w siedzibie MOPS  przy ul. Janasa 9 /wejście od strony KASY/ w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.  Kontakt osobisty z pozostałymi pracownikami MOPS możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

Obsługa bezpośrednia Klientów odbywa się w następujących lokalizacjach:

·       ul. Janasa 9     

(wejście od strony kasy, pok. nr 5)

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

·       ul. Piastowska 8

Pomoc Środowiskowa /Pracownicy Socjalni/

Dodatki Mieszkaniowe

·       ul. Bytomska 15

(wejście od podwórka)

Praca Socjalna i Interwencja

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

 

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

poniedziałek - piątek: 7.30. - 15.30.

 

Godziny przyjmowania Stron:

Dyrektor Urszula Krasińska

ul. Janasa 9

poniedziałek: 9.00. - 11.00.

 

Kasa:

ul. Janasa 9

w poniedziałki,  środy  i  piątki:   11.00. - 12.30.

   

Wydawanie decyzji:

ul. Janasa 9

poniedziałek - piątek: 10.00. - 12.30.

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. Piastowska 8

Godziny przyjmowania Stron:

poniedziałek: 8.00. - 10.30.

wtorek: 12.30. - 15.00.

środa: 8.00. - 10.30.

czwartek: 12.30. - 15.00.

piątek: 8.00. - 10.30.

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON W PUNKTACH TERENOWYCH MOPS:

ul. Wyszyńskiego 135, ul. Broniewskiego 25, ul. Strzybnicka 3

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 8.00 - 10.30

WTOREK, CZWARTEK 12.30 - 15.00

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych (500+)

ul. Janasa 9

poniedziałek - piątek: 8.00. - 15.00

 

WNIOSKI:
przyjmowane są od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

DECYZJE:

wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. w pokoju nr 8.

 

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9

poniedziałek - piątek: 8.00. - 15.00