Nowy Model - Lepsza Jakość

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój


30.11.2018r.

Następne szkolenia odbędą się w styczniu 2019 r.

 

05.11.2018r.

Superwizja:

Adam Białas:           30 listopad 2018 r. godz.   7.30 – 10.30 

Maciej Sosnowski:  20 listopad 2018 r. godz.   8.00 – 11.00 

 20 listopad 2018 r. godz. 12.00 – 15.00 

 21 listopad 2018 r. godz.   8.00 – 11.00 

miejsce : Sienkiewicza 8

 

SZKOLENIA: 

23.11.2018 r. godz. 9.30 – 15.30

TWORZENIE SKUTECZNYCH PLANÓW POMOCY PRZEZ CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKICH KART

Prowadzący: Małgorzata Łyżwińska – Kustra

 

27.11.2018 r. godz. 9.00 – 15.00

STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH – wdrożenie

Prowadzący: Emilia Grabińska

 

 

01.10.2018r.

Superwizja:

Adam Białas             9 październik 2018 r. godz.   7.30 – 10.30 (4 x 45 min)

Maciej Sosnowski  24 październik 2018 r. godz. 12.00 – 14.30 (3 gr x 3 x 45 min)

25 październik 2018 r. godz.    8.00 – 10.30 (1 gr x 3 x 45 min)

25 październik 2018 r. godz.  11.00 – 13.30 (2 gr x 3 x 45 min)

miejsce : Bytomska 15

 

21.09.2018r.

 • 10 październik  2018 r.   od godz. 9.00 do 15.00  GRUPA 1:  PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ASERTYWNOŚĆ, PODEJŚCIE DO TRUDNEGO KLIENTA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

 • 17 październik  2018 r.  od godz. 9.00 do 15.00 GRUPA 2:  PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ASERTYWNOŚĆ, PODEJŚCIE DO TRUDNEGO KLIENTA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

 • 24 październik  2018 r.  od godz. 9.00 do 15.00 SKUTECZNE DZIAŁANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM W RODZINIE WIELOPROBLEMOWEJ 

 

31.08.2018r.

 • 2 październik  2018 r. szkolenie nr 18 „Kontrola Zarządcza” od godz. 9.00 do 15.00  prowadząca szkolenie pani Józefa Grodecka

 • 17 wrzesień 2018 r. szkolenie nr 11 „PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.ZAPOBIEGANIE NAWROTOM CHOROBY PSYCHICZNEJ – FARMAKOTERAPIA” od godz. 8.00 do 14.00 prowadząca szkolenie pani Barbara Gołąb – Wojciechowska

 • 27 wrzesień 2018 r. szkolenie nr 7 „INTERWENCJA W PRACY SOCJALNEJ” od godz. 8.00 do 14.00 prowadzący szkolenie pan Adam Białas  

 

Superwizja:

Adam Białas          14 wrzesień 2018 r. godz. 7.00 – 10.00 (4 x 45 min)

Maciej Sosnowski    4 wrzesień 2018 r. godz. 12.00 – 15.00 (3 x 45 min)

18 wrzesień 2018 r. godz. 8.00 – 14.00 (2gr x 3 x 45 min)

miejsce : Sienkiewicza 8

 

 

07.05.2018 r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Lp.

Rodzaj działania

Data

Godzina

Adres realizacji działania

1

SUPERWIZJA

22.05.2018

08.00 - 11.00 
11.00 - 14.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

2

SUPERWIZJA

23.05.2018

11.30 - 14.30

ul. Sienkiewicza 8 
42-600 Tarnowskie Góry

3

SUPERWIZJA

25.05.2018

08.30 - 11.30

ul. Bytomska 15 
42-600 Tarnowskie Góry

4

SUPERWIZJA

12.06.2018

08.00 - 11.00

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

6

SUPERWIZJA

12.06.2018

08.00 - 11.00

ul. Bytomska 15 
42-600 Tarnowskie Góry

7

SUPERWIZJA

28.06.2018

8.00 - 11.00
11.30 – 14.30

ul. Sienkiewicza 8 
42-600 Tarnowskie Góry

W związku z okresem wakacyjnym  nie będą odbywały się:

- szkolenia (czerwiec, lipiec, sierpień),

- spotkania superwizyjne (lipiec, sierpień).

Od września szkolenia oraz superwizja będą odbywały się zgodnie z podanym  odpowiednio wcześniej harmonogramem.

 

 

16.01.2018 r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Lp.

Nazwa szkolenia

Data

Godzina

Adres realizacji szkolenia

1

KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ cz.1

19.01.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

2

DIAGNOZA W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ cz.1

25.01.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

3

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW cz.1

21.02.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

4

KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ cz.2

23.02.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

5

DIAGNOZA W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ cz.2

28.02.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

6

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW cz.2

14.03.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

7

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH cz.1

17.04.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

8

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH cz.2

17.04.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

9

DIAGNOZA W PRACY SOCJALNEJ cz.1

23.04.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

10

DIAGNOZA W PRACY SOCJALNEJ cz.2

10.05.2018

09.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

11

PRACA SOCJALNA - WPROWADZENIE

23.05.2018

09.00 - 15.00

ul. Bytomska 15

42-600 Tarnowskie Góry

 

Lp.

Rodzaj działania

Data

Godzina

Adres realizacji działania

1

SUPERWIZJA

11.01.2018

08.00 - 11.00    

11.30 - 14.30

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

2

SUPERWIZJA

12.01.2018

11.00 - 14.00

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

3

SUPERWIZJA

19.01.2018

08.00 - 11.00

ul. Bytomska 15 Tarnowskie Góry 42-600

4

SUPERWIZJA

15.02.2018

08.00 - 11.00    

11.30 - 14.30

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

5

SUPERWIZJA

20.02.2018

11.00 - 14.00

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

6

SUPERWIZJA

23.02.2018

10.30 - 13.30

ul. Bytomska 15 Tarnowskie Góry 42-600

7

SUPERWIZJA

20.03.2018

8.00 - 14.00

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

8

SUPERWIZJA

21.03.2018

12.00 - 15.00

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

9

SUPERWIZJA

23.03.2018

10.30 - 13.30

ul. Bytomska 15 Tarnowskie Góry 42-600

10

SUPERWIZJA

05.04.2018

8.00 - 14.00

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

11

SUPERWIZJA

20.04.2018

08.30 - 11.30

12.00 – 15.00

ul. Bytomska 15

ul. Sienkiewicza 8 Tarnowskie Góry 42-600

 

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój 

W dniu 15.01.2018 r. została zawarta umowa zlecenie  w sprawie zatrudnienia specjalisty ds. monitoringu wdrożonych zmian organizacyjnych  w MOPS. Umowa zostaje zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2018r.Do obowiązków specjalisty ds. monitoringu wdrożonych zmian organizacyjnych  w MOPS należy m.in.:

-ocena zgodności wprowadzonych zmian organizacyjnych z „Projektem założeń  projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II.” z dnia 5 sierpnia 2014 r.   Ocena zgodności wprowadzonych zmian organizacyjnych przyjętych Regulaminem Organizacyjnym z dnia 31.07.2017 r., z  założeniami projektu „Nowy Model – Lepsza Jakość”.,

- ocena stopnia osiągnięcia celu głównego projektu: „poprawa obsługi osób zgłaszających się  do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę  organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych”,

- prowadzenie monitoringu  wypracowanych zmian organizacyjnych w zespołach do spraw: Pierwszego Kontaktu, Pracy Socjalnej, Usług Socjalnych, Świadczeń Przyznawanych Decyzją,

- opracowanie narzędzi monitoringu i ewaluacji.

 

Dnia  30.11.2017 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest usługa polegająca na  realizacji 156 godzin lekcyjnych superwizji pracy socjalnej dla pracowników MOPS w Tarnowskich Górach. W celu zwiększenia poziomu jakości wykonywanej pracy i wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników socjalnych zaplanowano zaangażowanie superwizora pracy socjalnej, który będzie wsparciem dla pracowników socjalnych w poszukiwaniu źródeł trudności, problemów w prowadzonej pracy socjalnej oraz  możliwości ich pokonywania. Spotkania superwizyjne odbywać się będą w okresie od stycznia 2018r. do lutego 2019r.

 

Od 01.09.2017 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  działa zgodnie z nową strukturą organizacyjną zawartą w nowym Regulaminie Ośrodka wprowadzonym Zarządzeniem  Dyrektora.

Zmiana struktury organizacyjnej zaplanowana w projekcie polegająca na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i usług opiera się m.in. na wyodrębnieniu  następujących działów:

 

Nazwa działu:

Adres:

Dział Pomocy Środowiskowej:

Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Zespół Realizacji Świadczeń

 

ul. Janasa 9

ul. Sienkiewicza 8

ul. Janasa 9

Dział Pracy Socjalnej i Asysty Rodzin:

Zespół ds. Pracy Socjalnej

Zespół Asystentów Rodziny

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
ul. Bytomska 15

ul. Wyszyńskiego 131

ul. Bytomska 15

Dział Usług, Analiz i Programów:

Zespół ds. Usług

Zespół ds. Analiz i Programów

 

ul. Bytomska 15

ul. Piastowska 8

 

 

MOPS aplikując o dofinansowanie w ramach ww. projektu miał przede wszystkim na względzie, podniesienie jakości oferowanych usług oraz dążenie do efektywniejszej i wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów szeroko pojętej pracy socjalnej.

 

Co było konieczne do przeprowadzenia zmiany?

 • Zmiana regulaminu organizacyjnego, a w tym powołanie nowych zespołów (Zespołu ds. świadczeń Przyznawanych Decyzją, Zespołu ds. Pracy Socjalnej, Zespołu ds. Usług), oraz Stanowiska ds. Pierwszego kontaktu.
 • Podział pracowników socjalnych na trzy grupy:

-  pracujących  w rejonach opiekuńczych, zajmujących się planowaniem pomocy finansowej dla klientów - Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją 

- zajmujących się wyłącznie pracą socjalną, działaniami interwencyjnymi - Zespół ds. Pracy Socjalnej,

- zajmujących się kwalifikowaniem osób do różnych form usług społecznych - Zespół ds. Usług.

 

W listopadzie zakończył prace Zespół ds. wdrażania zmian organizacyjnych, który wypracował pod okiem eksperta następujące dokumenty:

 1. Nowy Regulamin Organizacyjny MOPS w Tarnowskich Górach
 2. Lokalna Polityka Świadczeń
 3. Procedura Administracyjna Udzielania Pomocy.

 

W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności pracowników MOPS przechodzących  zmiany organizacyjne w Ośrodku dnia  29.11.2017 r. zawarto umowę, której przedmiotem  jest usługa polegająca na  realizacji 26 szkoleń/warsztatów (156 godzin szkoleniowych)  . Tematyka szkoleń, które odbywać się będą do 28.02.2019r.  obejmuje m.in. : diagnozę w pracy socjalnej  oraz diagnozę w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzja, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, interwencje w pracy socjalnej, narzędzia pracownika socjalnego, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz praca z trudnym klientem.

 

Dnia 12.05.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Plakat Nowy Model Lepsza Jakość Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

20 marca 2017 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został powołany Zespół ds. Wdrażania Zmian Organizacyjnych.

Zespół pod przewodnictwem eksperta ds. wdrażania  został powołany na okres: 01.04.2017r. – 30.11.2017r.

Jego celem będzie wypracowanie zmian organizacyjnych i opracowanie dokumentów, m. in. takich jak: 

 • Nowy Regulamin Organizacyjny MOPS w Tarnowskich Górach
 • Lokalna Polityka Świadczeń
 • Procedura Administracyjna Udzielania Pomocy

 

 

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Od 01 marca 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach realizuje projekt konkursowy w ramach II Osi Priorytetowej:

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i Edukacji PO WER Działanie 2.05. Skuteczna pomoc społeczna na lata 2014 – 2020.

Projekt „Nowy Model – Lepsza Jakość”, został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej

w Tarnowskich Górach dnia 29.03.2017r.

Okres realizacji projektu 01.03.2017r. – 28.02.2019r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 356 397,50 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich w kwocie 300 371,81 zł co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu
 2. ze środków dotacji celowej w kwocie 56 025,69 zł

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

"Poprawa obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników do 28 lutego 2019 roku."

Projekt wdrażania zmian przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, poprzez poprawę jakości, efektywności pracy socjalnej, usług socjalnych i realizacji procedury administracyjnej.

Realizacja celu głównego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, będącego instytucją działającą na rzecz włączenia społecznego, pozwoli mu na otwarcie się na nowe grupy docelowe wymagające wsparcia, skierowanie pracy socjalnej do osób i rodzin otwartych na współpracę, przyczyni się do wprowadzenia nowych metod pracy socjalnej, podniesienia jakości pracy socjalnej dzięki superwizji.

Dzięki wsparciu finansowemu projektu pracownicy socjalni podniosą swoje kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne oraz będą mieli możliwość wybrania stanowiska pracy zgodnego z ich predyspozycjami, preferencjami zawodowymi i potencjałem merytorycznym.

Ponadto celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych poprzez wyodrębnienie:

 1. Stanowiska ds. pierwszego kontaktu,
 2. Zespołu Pracy Socjalnej,
 3. Zespołu Usług Socjalnych,
 4. Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

 

 

 

 

 

 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Interwencja w pracy socjalnej_1

  Interwencja w pracy socjalnej_1

 • Powiększ zdjęcie Interwencja w pracy socjalnej_2

  Interwencja w pracy socjalnej_2

 • Powiększ zdjęcie Interwencja w pracy socjalnej_3

  Interwencja w pracy socjalnej_3

 • Powiększ zdjęcie Umiejętności interpersonalne_1

  Umiejętności interpersonalne_1

 • Powiększ zdjęcie Umiejętności interpersonalne_2

  Umiejętności interpersonalne_2

 • Powiększ zdjęcie Umiejętności interpersonalne_3

  Umiejętności interpersonalne_3

 • Powiększ zdjęcie Umiejętności interpersonalne_4

  Umiejętności interpersonalne_4

 • Powiększ zdjęcie Umiejętności interpersonalne_5

  Umiejętności interpersonalne_5