Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Informacja o naborze uczestników do Programu - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Informacja o naborze uczestników do Programu - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Flaga Polski i Godło Polski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dofinansowanie Programu: 725 271  zł

Całkowita wartość Programu: 725 271  zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  

Adresatami Programu są

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) w stopniu znacznym,
  b) w stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a) i b) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Przewidywana liczba uczestników w roku 2023

W ramach Programu zaplanowano  wsparcie dla 40 osób,  w tym:

 • 5 dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne[1];
 • 25 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne[1], w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników Programu.

Przewidywana liczba godzin usług asystencji osobistej w ramach Programu  w 2023 r. wynosi 14 770.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
c) załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
d) korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż:


a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
b) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
d) 360 godzin rocznie dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Przyznając usługę asystencji osobistej MOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

 

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o pobranie i złożenie: 

 • Karty zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 1,
 • Karty zgłoszenia asystenta - Załącznik nr 2,
 • Klauzuli informacyjnej Administrator Danych Osobowych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Załącznik nr 3,
 • Klauzuli informacyjnej Administrator Danych Osobowych - Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 4,
 • Oświadczenia dot. dziecka - Załącznik nr 5,
 • Comiesięcznego oświadczenia uczestnika Programu - Załącznik nr 6,
 • Kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyżej wymienione druki w formie papierowej są dostępne  w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Sienkiewicza 8.

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu w formie papierowej można  złożyć w następujący sposób:

 • w sekretariacie MOPS przy ul. Janasa 9,
 • w urnach, znajdujących się w siedzibach MOPS:

 przy ul. Janasa 9 - wejście od strony KASY lub przy ul. Sienkiewicza 8

 • poprzez operatora pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

 

Więcej informacji na temat Programu uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 32 450 82 03 - Pani Sylwia Malinowska-Motyl

 

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszenia do Programu  lub jej dostarczyć powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 
32 450 82 06, 32 450 82 02, 32 450 82 14

 

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu należy złożyć do 15 lutego 2023 r.

 

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 [tutaj]

 

[1] zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Plakat informacyjny