Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Tarnowskie Góry - cz. 2

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Tarnowskie Góry - cz. 2

Gmina Tarnowskie Góry / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach realizuje Projekt pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Tarnowskie Góry - cz. 2”

Projekt realizowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne  Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

CEL PROJEKTU

Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Tarnowskie Góry, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb.

OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM

Osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie.

Przewidywana liczba uczestników -  30

RODZAJ WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 • poradnictwo psychologiczne;
 • terapia psychologiczna;
 • grupa samopomocowa;
 • lekcje języka polskiego;
 • korepetycje dla uczniów wymagających indywidualnego wsparcia w nauce;
 • wyjazdy krajoznawcze;
 • działania integracyjne.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy,
 • jest osobą  uciekającą z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która przybyła legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z otoczeniem,
 • przebywa na terenie gminy Tarnowskie Góry wraz z nieletnimi dziećmi (tj. do 18 roku życia), którymi opiekuje się jako rodzic lub opiekun prawny;
 • posiada poświadczenie o nadaniu PESEL ze statusem UKR/zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców.
 • Pierwszeństwo do udziału w Projekcie mają osoby lub rodziny, w których co najmniej jeden z członków posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Okres realizacji Projektu: 01.08.2022 r. – 30.06.2023 r.

Więcej informacji o projekcie pod nr. telefonu 32 284 48 59

 

Aby stać się Uczestnikiem Projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej:   www.mopstg.pl  lub w placówce MOPS przy ul. Sienkiewicza 8.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach  przy ul. Sienkiewicza 8 lub Janasa 9.  


LOGO

 

 

Banery/Logo