Dobry Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 32

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:   8.00. - 15.00.

 

WNIOSKI w formie tradycyjnej (papierowej)

przyjmowane są od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

WNIOSKI w formie elektronicznej on-line:

 baner  

Sprawdź jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line

Sprawdź, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line przez portal Empatia

Sprawdź, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line przez bankowość elektroniczną

 

Adres poczty elektronicznej, z której będą wysyłane informacje do klientów m.in. o przyznaniu świadczenia (korespondencja):

500plus@mopstg.pl

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje na wniosek rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku w wys. 300 zł na dziecko, bez względu na dochód Rodziny w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie to przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Pojęcie „szkoła”, w myśl rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start” oznacza: oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Przydatne linki:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/dobry-start/materialy-informacyjne-dla-samorzadow-gminnych-i-powiatowych/

 

 

Pliki do pobrania