Aktualności AOON - edycja 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2022

W Gminie Tarnowskie Góry rozpoczęła się realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022 w całości finansowany jest środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość Programu to kwota 1 173 204,00 zł.

W roku 2022 do programu zgłosiło się 57 osób niepełnosprawnych w tym:

 • 2 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • 44 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
 • 11 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

Działania podejmowanie w ramach Programu mają na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił realizację zadania Konsorcjum firm REH-MED Wyszyński Mirosław i ANERI Sp. z o.o., które zatrudnia asystentów osobistych- aktualnie 43 osoby oraz koordynuje ich pracę.   

Galeria

 • Powiększ zdjęcie plakat_fundusz_celowy_420x297 AOON - EDYCJA 2022 jpg

  plakat_fundusz_celowy_420x297 AOON - EDYCJA 2022 jpg