Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Flaga Polski i Godło Polski

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza nabór

do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowanie Programu: 811 563,00 zł

Całkowita wartość Programu: 811 563,00 zł

Zgłoszenia do udziału w Programie będą przyjmowane w terminie od  5.02.2024 r. do 16.02.2024 r.


Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie
.

Informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Wojewodą Śląskim.

Przewidywana liczba uczestników w roku 2024 – 40 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o pobranie i złożenie:

  1. Karty zgłoszenia do Programu,
  2. Karty zgłoszenia kandydata na asystenta,
  3. Klauzuli informacyjnej Administrator Danych Osobowych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  4. Klauzuli informacyjnej RODO - Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
  5. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością,
  6. Kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Plakat informacyjny dot. do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu należy złożyć w następujący sposób:

w sekretariacie MOPS przy ul. Janasa 9   lub  poprzez operatora pocztowego

na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Janasa 9

42-612 Tarnowskie Góry.

 

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszenia do Programu lub jej dostarczyć powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym dzwoniąc pod numer telefonu: 32 450 82 06.

 

Więcej informacji na temat Programu uzyskają Państwo pod numerem telefonu:
32 450 82 03 - Pani Sylwia Malinowska-Motyl.

 

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

 

Wyżej wymienione druki w formie papierowej są dostępne  w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Sienkiewicza 8.