Bezpieczny Świadomy Senior

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2019

 

 

Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że w okresie od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych przy ul Bytomskiej 15 w Tarnowskich Górach realizowany był projekt socjalny „Bezpieczny i Świadomy Senior”.

 logo 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że w okresie od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych przy ul Bytomskiej 15 w Tarnowskich Górach realizowany był projekt socjalny „Bezpieczny i Świadomy Senior”.
Odbiorcami projektu byli pensjonariusze ww. placówki. Prelekcje oraz spotkania miały na celu:

  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń dnia codziennego niosących znamiona przemocy,
  • kształtowanie postaw związanych z reakcją na przemoc oraz jej skutków,
  • uzyskanie informacji gdzie można otrzymać pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Projekt powstał w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tarnogórska Grupa Fotograficzna oraz Polskim Centrum Mediacji Oddział Gliwice Filia Tarnowskie Góry.

Za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji projektu w ramach SPECJALIZACJI  II  STOPNIA W  ZAWODZIE  PRACOWNIK  SOCJALNY  (Specjalność – praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy)

dziękują pracownicy socjalni

Agnieszka Matysik i Maciej Droś