KASA - KONTA RODZINNE NIE PODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

         
           ZMIANY W OBSŁUDZE KASOWEJ

            KLIENTÓW MOPS

 

 KASA MOPS PRZY ul. JANASA 9

czynna w każdy WTOREK w godz. od 10:00 do 14:00 

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

Informujemy że KONTA BANKOWE można założyć w każdej placówce bankowej, a także za pośrednictwem internetu. 

 

KONTA RODZINNE NIE PODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

W  związku ze zmianą  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 1997r.  -  Prawo bankowe (Dz.U.
z 2017r. poz. 1876 z późniejszymi zmianami) od 20 sierpnia 2016 roku beneficjenci tutejszego Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji (w tym opłat za używanie karty w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj.:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia wychowawcze

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenia z pomocy społecznej

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania jednocześnie z różnych form pomocy, w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.

W celu wydania zaświadczenia prosimy o kontakt telefoniczny: 32 476 85 32

     

 

 

WSTECZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ważny komunikat

    Ważny komunikat