Program "WSPIERAJ SENIORA"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. 

Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!

Osoba przyjmująca zgłoszenie na ogólnopolskiej infolinii przekazuje prośbę Seniora do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. 

Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe, wyprowadzenie psa, itp.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych podjęto decyzję o przedłużeniu realizacji w I kwartale 2021 roku programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program jest realizowany do 31 marca 2021 r.

 

 

Fundusz Przeciwdziałania Covid–19
Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021
 
Dofinansowanie: 
 
89 253 zł
 
 
Całkowita wartość:      
 
89 253 zł
 

Logo Programu Wspieraj Seniora


 
Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

Program adresowany jest do: 

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

1. Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. 

2. Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 20 października  do 31 marca 2021 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie
Za realizację programu odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.


6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
1/ Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
2/ Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
3/ Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2
1/ Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
2/ Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
3/  W razie wątpliwości, zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3
1/ Przychodzi do Ciebie osoba, którą ośrodek pomocy społecznej wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
2/ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4
Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej  (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.  

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona wielokrotnie w czasie trwania programu.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendowany jest jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 5051111.

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

 

   

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Dla Seniora https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

Dla Wolontariusza https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie uwaga

    uwaga