Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WSPARCIE AA

Przejdź do - WSPARCIE AA

„Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. 

Czytaj więcej o: WSPARCIE AA

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.06.2023 r.

Czytaj więcej o: Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

"Razem Aktywniej"

Przejdź do - "Razem Aktywniej"

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 01.12.2020 r. do 28.02.2021r. realizowali projekt socjalny pod nazwą „RAZEM AKTYWNIEJ” skierowany do mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach. Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach.

Czytaj więcej o: "Razem Aktywniej"

Ankieta badawcza

Przejdź do - Ankieta badawcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w związku ze sporządzaniem diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie za rok 2020 informuje o realizowanym badaniu dotyczącym zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Dostęp do ANKIETY POD LINKIEM:  https://forms.gle/MgHgGxje2AgzeRsU7

Ankieta będzie aktywna do 05.03. 2021 do godz. 14.30.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 32 381 81 08

„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

Przejdź do -   „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

LOGO EFS

W styczniu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pn.  „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i niesamodzielnych. W ramach działań projektowych zaplanowano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi  świadczone będą w dwóch pakietach. 

Czytaj więcej o: „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

Przejdź do - SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Gminny Komisarz Spisowy w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Czytaj więcej o: SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

„AKTYWNI I BEZPIECZNI - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

Przejdź do - „AKTYWNI I BEZPIECZNI - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

LOGOTYP

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

 LOGOTYP

Czytaj więcej o: „AKTYWNI I BEZPIECZNI - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

„Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

Przejdź do - „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

LOGOTYP

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

 Logotyp

Czytaj więcej o: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

Program "WSPIERAJ SENIORA" na rok 2021

Przejdź do - Program "WSPIERAJ SENIORA" na rok 2021

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. 

Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!

 

Czytaj więcej o: Program "WSPIERAJ SENIORA" na rok 2021

Ogłoszenie "Rodzina 500+"

Przejdź do - Ogłoszenie "Rodzina 500+"

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowym okresem świadczeniowym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można składać:

od 1 lutego 2021 r. - wnioski składane drogą elektroniczną,

od 1 kwietnia 2021 r. - wnioski składane w wersji papierowej.

 

Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

Przejdź do - Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

LOGO POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Czytaj więcej ...

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Przejdź do - Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Czytaj więcej o: Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Finał zbiórki " Wesoła Świąteczna Skarpetka"

Przejdź do - Finał zbiórki " Wesoła Świąteczna Skarpetka"

210 par skarpetek ofiarowanych przez ludzi dobrej woli trafiło w dniu wczorajszym tj. 22.12.2020r. z kartkami świątecznymi oraz piernikami do mieszkańców tarnogórskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. 

Czytaj więcej o: Finał zbiórki " Wesoła Świąteczna Skarpetka"

INFORMACJA

Przejdź do - INFORMACJA

W dniu 21.12.2020r. od godziny 05:00 do godziny 08:00 pracownicy Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 48, w ramach świątecznej pomocy rozwozili paczki żywnościowe dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie naszej gminy. 

Czytaj więcej o: INFORMACJA

WESOŁA ŚWIĄTECZNA SKARPETKA

Przejdź do - WESOŁA ŚWIĄTECZNA SKARPETKA

Chcesz pomóc najbardziej potrzebującym? Kup parę skarpetek i przynieś je do tut. Ośrodka. W święta trafią do mieszkańców tarnogórskiego schroniska dla mężczyzn.

Czytaj więcej o: WESOŁA ŚWIĄTECZNA SKARPETKA

INFORMACJA

Przejdź do - INFORMACJA

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?  MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI?  OBAWIASZ SIĘ O SWOJE PRAWA?  SKONTAKTUJ SIĘ ZE STOWARZYSZENIEM "DOGMA"!

INFORMACJA

Przejdź do - INFORMACJA

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI można składać do 31.12.2020r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA

Przejdź do - INFORMACJA

„Just do it” - cykl warsztatów z tarnogórską młodzieżą zorganizowany i prowadzony przez aktora - Piotra Trojana

Czytaj więcej o: INFORMACJA

KOMUNIKAT!

Przejdź do - KOMUNIKAT!

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT!

Przejdź do - KOMUNIKAT!

Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach od dnia 13.10.2020r.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT!