Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej serdecznie dziękuje
RĘKODZIELNYM TARNOGÓRZANKOM oraz Firmie HAFCIK za wielorazowe maseczeki ochronne. 
To m.in. dzięki maseczkom pracujemy z poczuciem bezpieczeństwa
i z wiarą w lepsze jutro.

 Maseczki

Maseczki od darczyńców

 

Komunikat

Informujmy, iż w związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zawiesza z dniem 1 kwietnia realizację usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

 

         
           ZMIANY W OBSŁUDZE KASOWEJ

            KLIENTÓW MOPS

 

 KASA MOPS PRZY ul. JANASA 9

W MAJU CZYNNA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

05.05.2020r.,

12.05.2020r.,

19.05.2020r.,

26.05.2020r.

 

WYDŁUŻA SIĘ GODZINY OTWARCIA KASY od 10:00 do 14:00

 

  

 

 

 

 Informacja INFORMACJA!

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

W tym celu Fundacja realizuje programy:

 • Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
 • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chce czuwać nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych. Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodała ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
 • Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansuje. Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy. Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:

 • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail: kontakt@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

 

 Informacja UWAGA!!!

Od 01.01.2020r. następuje ZMIANA NUMERÓW KONT z których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji.

Osoby, które do 31.12.2019r. pobrały ZAŚWIADCZENIA o numerach kont, z których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji proszone są o PILNY KONTAKT w celu wydania nowych zaświadczeń z aktualnym numerem.

Informacja OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej ...

 

Informacja OGŁOSZENIE

 Dystrybucja żywności POPŻ FEAD

 logo

Informacja na temat wydawania żywności:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że
od dnia 20 stycznia 2020 roku będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24 
osobom zakwalifikowanym w roku 2020 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020
 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

Terminy nie zmieniają się w stosunku do ubiegłorocznej edycji i będą przebiegały cyklicznie wg zasady:

w każdy   poniedziałek  w godz. 10.00 do 15.00

środę w godz. 12.00 do 17.00

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

 

Informacja 23.12.2019r. OGŁOSZENIE - OFERTA PRACY W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH  - NIEAKTUALNE!!!

w Tarnowskich Górach, przy ul. Sienkiewicza 48.

Ogłoszenie - oferta pracy - Schronisko.docx

Ogłoszenie - oferta pracy - Schronisko.pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Schronisku dla Bezdomnych.docx

 

Informacja UWAGA!    13.12.2019r.

Od 01.01.2020r. Santander Bank Polska S.A.  otwiera i będzie prowadził dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach następujące rachunki bankowe w PLN: 

 • PL 33 1090 1825 0000 0001 4380 2482

rachunek podstawowy WYDATKI

 • PL 06 1090 1825 0000 0001 4380 2483

rachunek o charakterze pomocniczym ZALICZKA ALIMENTACYJNA

 • PL 37 1090 1825 0000 0001 4380 2507

rachunek o charakterze pomocniczym DOCHODY

  

Informacja Informacja PROJEKT "ORTOTYKA 3D"

Poznańska firma Omni3D oraz Meyra Group i partner Fundacja On/Off przystępiły do realizacji pilotażowego projektu "ORTOTYKA 3D". Jego celem jest rekrutacja osób z niepełnosprawnością ruchową zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd. 

W trakcie projektu firma Omni3D wraz z udziałem konsultantów firmy Meyra Group zrealizują bezpłatnie prototypowe wydruki 3D dla trzech osób. Zostaną one wyłonione po wstępnych wywiadach i konsultacjach, które również planujemy przeprowadzić.

Przypominamy, że pierwszym krokiem do wzięcia udziału w projekcie „Ortotyka 3D” jest przeczytanie regulaminu oraz wypełnienie i przesłanie formularza.

W ramach projektu zaprojektowane i wydrukowane będą: gorsety 3D, ortezy 3D, sprzęt rehabilitacyjny.

Więcej na stronie https://omni3d.pl/ruszyl-projekt-ortotyka-3d/

  

Informacja INFORMACJA

Mikołajki 2019-12-07 

W myśl idei „świątecznego obdarowywania” Zespół Asystentów Rodziny zorganizował dla rodzin objętych asystenturą spotkanie mikołajkowe w TCK w Tarnowskich Górach. Nadrzędnym celem mikołajków było zacieśnianie więzi rodzinnej, poczucie bliskości i zaangażowania w to co ważne dla najmłodszych.
Dowiedz się więcej pod linkiem  
https://mopstg.pl/p,119,mikolajki-2019-12-07

 

logo

Informacja INFORMACJA 04.12.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach rozpoczyna kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 9 grudnia 2019r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach ww. Programu poprzez wydawanie skierowań osobom, które  chcą skorzystać z tej formy wsparcia.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane są w punktach terenowych MOPS:

ul. Piastowska 8

tel. 32 285 78 39;   32 380 01 23

ul. Wyszyńskiego 135

tel. 32 384 13 74

ul. Grzybowa 211

tel. 32 285 27 25

ul. Broniewskiego 25

tel. 32 384 22 30

ul. Strzybnicka 3

tel. 32 390 40 32

w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek: 800-1030
wtorek, czwartek: 1230-1500

Planowany termin realizacji Programu: grudzień 2019 r. - lipiec 2020 r., natomiast informacja na temat wznowienia wydawania żywności zostanie podana w późniejszym terminie na stronie MOPS.

Żywność będzie wydawana cyklicznie wg zasady: 

każdy poniedziałek w godz. 1000-1500 oraz środa w godz. 1200-1700

Punkt wydawania żywności: Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty).

Informacje na temat Programu uzyskają Państwo również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020.

 

 Informacja INFORMACJA

W dniu 25.11.2019r. odbyło się III spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny
w Tarnowskich Górach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawiązał Partnerski Zespół Kooperacyjny z 12 instytucjami, których przedstawiciele podpisali deklaracje przystąpienia.

Celem PARTNERSKIEGO ZESPOŁU KOOPERACYJNEGO W TARNOWSKICH GÓRACH jest wypracowanie i wdrożenie wspólnego modelu współpracy w zakresie skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych i udzielania efektywnej pomocy mieszkańcom miasta
w trudnych sytuacjach życiowych. 
Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki skoordynowaniu współpracy partnerów skupionych koło Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, znających się wzajemnie zarówno osobiście
jak i instytucjonalnie (znajomość oferty), działających w oparciu m.in. o zasadę empowermentu
i wzajemnego zaufania. Zakłada to wypracowanie i wdrożenie standardów zapewniających profesjonalną obsługę osoby potrzebującej, sprawną komunikację, szybki przepływ informacji oraz pełen dostęp do kompleksowej wiedzy na temat lokalnych usług. 

Informacja Zdjęcie 1 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 2 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

InformacjaZdjęcie 3 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 4 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 5 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 6 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 7 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 8 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Informacja Zdjęcie 9 Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

 

 

Informacja INFORMACJA

W dniu 13 listopada 2019r. została utworzona jednostka organizacyjna pomocy społecznej 
o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach.


Link do strony www Środowiskowego Domu Pomocy Społęcznej: sdstg.pl

ul. Strzybnicka 3
42-609 Tarnowskie Góry
tel. 32 384 06 79

Telefon kontaktowy:
32 285-60-05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 Informacja INFORMACJA

W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022. Program ma na celu  ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dowozu do ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej, a także udzielanie wsparcia psychologicznego adresatom programu oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach grupy samopomocowej członkom  rodzin osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00, lub w biurze  Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

 

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI można składać do 29.11.2019r. 
w  Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9  w godz. 8:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022”

  

 Informacja INFORMACJA

 

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

  TU OTRZYMASZ POMOC :


Wsparcie instytucjonalne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                   
  ul. Bytomska 15, tel. 32 285 59 70 lub 733 133 826; 

 • Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
  ul. Bytomska 6, tel. 32 39 35 200;

 • Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych             
  ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 393 38 70;

 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 17, tel. 32 381 83 10;

 • Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 21, tel.  32 768 54 00.

 

Wsparcie terapeutyczne:

 • Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki
  i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
  ul. Karłuszowiec 11, tel. 32 769 00 01;

 • Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON”
  ul. Słowackiego 1, tel. 32 454 83 00;

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Piłsudskiego 16, tel. 32 285 28 64;

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 285-43-67;

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 381 81 01.

 

Całodobową pomoc otrzymasz  tu:

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 800-12-00-02

 

PAMIĘTAJ!  ZA AKT PRZEMOCY ZAWSZE ODPOWIADA SPRAWCA !

 

 Informacja INFORMACJA 24.09.2019r.

Informacja o wydawaniu artykułów żywnościowych z Programu FEAD edycja 2019

W związku z pismem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach  z dnia 03.09.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianie uległ termin realizacji programu PO PŻ edycja 2019.

Program będzie realizowany od grudnia 2019 roku do lipca 2020 roku.

Po wznowieniu realizacji Programu informacje nt. terminów wydawania żywności można będzie uzyskać:

 • na stronie internetowej MOPS  w zakładkach: Dystrybucja Żywności w ramach POPŻ FEAD oraz Aktualności
 • na tablicach informacyjnych w placówce MOPS przy ul. Janasa 9.
 • u pracowników socjalnych w punktach terenowych naszego Ośrodka,
 • pod poniższym adresem  w punkcie odbioru żywności:

ul. Strzelecka 24, Tarnowskie Góry

Wszelkie informacje na temat Programu uzyskają Państwo również na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020.

 

 Informacja INFORMACJA

 Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończył się dwuletni proces zmian organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Tarnowskich Górach.

 

Projekt „Nowy Model – Lepsza Jakość” realizowany był w okresie 03.2017 r. - 02.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej II – Efektywne  polityki  publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc  społeczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach otrzymał dofinansowanie na jego realizację w wysokości 356 397,50 zł.

Celem głównym projektu była poprawa jakości obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników.

W ramach projektu:

 • Zorganizowano i wyposażono stanowiska pracy dla nowozatrudnionych pracowników socjalnych,
 • Opracowano:

-  Nowy Regulamin Organizacyjny MOPS w Tarnowskich Górach,
-  Lokalną Politykę Świadczeń,
-  Procedurę Administracyjną Udzielania Pomocy,

 • Przeprowadzono superwizje dla 30 pracowników socjalnych i asystentów rodziny (156 godzin szkoleniowych),
 • Przeprowadzono 26 szkoleń dla 60 pracowników Ośrodka (156 godzin szkoleniowych).

 

Zmiany wprowadzone w ramach realizacji projektu pozwoliły rozdzielić postępowania administracyjne od pracy socjalnej, a także zaowocowały utworzeniem nowych zespołów  i stanowisk w Ośrodku:

 1. Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją –jego zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz planowanie pomocy finansowej dla klientów przez pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych.
 2. Zespół ds. Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni tego zespołu zajmują się wyłącznie pracą socjalną i działaniami interwencyjnymi, poświęcając czas na indywidualną pracę z klientem i rodziną.
 3. Zespól ds. Usług - zajmuje się kwalifikowaniem podopiecznych MOPS do różnych form usług społecznych.
 4. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu - w ramach tego stanowiska ma miejsce m.in. przeprowadzanie wstępnej rozmowy, udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobie ubiegającej się o pomoc oraz pokierowanie do właściwej komórki organizacyjnej ośrodka.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był jednym z pierwszych ośrodków w Polsce wdrażających tak innowacyjny projekt. Pracownicy socjalni dzielili się swoimi doświadczeniami i służyli radą reprezentantom innych ośrodków pomocy społecznej, w ramach wizyt studyjnych organizowanych na terenie MOPS w Tarnowskich Górach.

 

Informacja  INFORMACJA

 baner  


"RODZINA 500+"

"DOBRY START"Informacja   30.05.2019r. Konferencja "STOSUJĄC PRZEMOC OKAZUJESZ NIEMOC"

W dniu 30.05.2019 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się I Gminna Konferencja związaną z problematyką przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. Jej organizatorem był Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach powołany przez Burmistrza Miasta w 2011 roku. Zespół w pełni realizuje zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie gminy.

Program wydarzenia koncentrował się wokół tematu osób stosujących przemoc. Podczas wystąpień poruszano kwestie psychologii sprawców przemocy (Wojciech Twardowski psycholog terapeuta Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień), konsekwencji prawnych stosowania przemocy (Lidia Dolibóg prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach), celowości
i skuteczności prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc (Janina Lizis i Maja Banasik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach) oraz edukacji profilaktycznej w kontekście działań Policji podejmowanych w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie (aspirant sztabowy Adam Cichowski z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach). Konferencję prowadziła Pani Ewelina Janik-Holewa - Przewodnicząca Tarnogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

Uczestnikami Konferencji byli przewodniczący oraz członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych
z ościennych gmin, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, Oświaty, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień.

W czasie konferencji dokonano rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na zaprojektowanie LOGO Zespołu Interdyscyplinarnegods ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach, który adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwsze miejsce zdobyła - Emilia Krawczyk z Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, drugie miejsce - Julia Cięszkowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, trzecie miejsce - Wiktor Wieczorek z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych.

Zwieńczeniem konferencji był występ artystyczny kobiet z zespołu MaTg, których trenerem jest Pan Mateusza Mateja, tegoroczny Mistrz Polski w hip-hopie.


GALERIA ZDJĘĆ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 Tarnowskie Góry,  ul. Bytomska 15    tel.: 733 133 826; e-mail: zespol@mopstg.pl

 

 

Informacja  INFORMACJA 20.05.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że od dnia 05.04.2019r.
we współpracy z Przedszkolem nr 1 w Tarnowskich Górach podjął działania, których celem jest integracja międzypokoleniowa seniorów i dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację cyklu warsztatów - projekt socjalny „Bajkowe spotkania”. W projekcie biorą udział pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach
oraz dzieci z Przedszkola nr 1.

Celem projektu jest:

 • integracja międzypokoleniowa seniorów,
 • aktywizacja seniorów zwłaszcza w kontekście ich otwarcia się na działania poza środowiskiem Dziennego Domu Pomocy,
 • podniesienie jakości życia i funkcjonowania seniorów poprzez kontakt z dziećmi i wspólne zajęcia warsztatowe,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej seniorów.

          Za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji projektu w ramach SPECJALIZACJI II STOPNIA
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY (Specjalność – praca socjalna z osobami starszymi)

dziękuje pracownik socjalny

Leszek Rogoziński

 

  logo

  logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

OD DNIA 03.06.2019R ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA STRON
W PUNKTACH TERENOWYCH MOPS:

ul. Wyszyńskiego 135, ul. Broniewskiego 25, ul. Strzybnicka 3

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 8.00 - 10.30

WTOREK, CZWARTEK 12.30 - 15.00

 

 Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

"BEZPIECZNY I ŚWIADOMY SENIOR"

  logo 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że w okresie
od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

przy ul. Bytomskiej 15 w Tarnowskich Górach realizowany był projekt socjalny
„Bezpieczny i Świadomy Senior”.

Odbiorcami projektu byli pensjonariusze ww. placówki. Prelekcje oraz spotkania miały na celu:

 • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń dnia codziennego niosących znamiona przemocy,
 • kształtowanie postaw związanych z reakcją na przemoc oraz jej skutków,
 • uzyskanie informacji gdzie można otrzymać pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Projekt powstał w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tarnogórska Grupa Fotograficzna oraz Polskim Centrum Mediacji Oddział Gliwice Filia Tarnowskie Góry.

Za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji projektu w ramach SPECJALIZACJI  II  STOPNIA
W  ZAWODZIE  PRACOWNIK  SOCJALNY  (Specjalność – praca socjalna z osobą i rodziną
z problemem przemocy)

dziękują pracownicy socjalni:

Agnieszka Matysik i Maciej Droś

 

  

Informacja  INFORMACJA 07.05.2019r.

2 Tarnogórskie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim, Powiat Tarnogórski i Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach na 2 Tarnogórskie Forum ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się 7 maja br. (wtorek)w Tarnogórskim Centrum Kultury w godzinach 12:00-16:00. Więcej szczegółów na dołączonym plakacie.

logoPlakat Forum 

  

 

 

 

Informacja  INFORMACJA

W dniu  2 maja 2019r.  KASA  MOPS  będzie  czynna 

w godzinach:   11.00. - 12.30.

 

 Informacja  INFORMACJA

Od 1 marca 2019r.  KASA  MOPS  będzie  czynna

w poniedziałki,  środy  i  piątki:   11.00. - 12.30.

  

Informacja  INFORMACJA

26.02.2019r. ul. Sienkiewicza 8 - WARSZTATY KULINARNE  dla 30 osób

"Zapobieganie marnotrawieniu żywności"

I  grupa - godz.   9:00

II grupa - godz. 11:30

  

Informacja 30.01.2019r. INFORMACJA

Poniżej zamieszczamy INFORMACJĘ nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które się odbyło  w dn.18 stycznia 2019 r.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu.pdf

Informacja na temat posiedzenia Zarządu.doc

 

 Informacja 29.11.2018r. INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI o przyznanie pomocy  w ramach programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022” można składać do 14.12.2018r. w  Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9  w godz. 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane mogą pobrać WNIOSEK pod poniższym linkiem lub w placówkach MOPS.

Link

 

Informacja 26.11.2018r. INFORMACJA

 logo 

Informacja na temat wydawania żywności:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 15.00

oraz środę w godz. 12.00 do 17.00

 będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24

osobom zakwalifikowanym w roku 2018 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

 

 

Informacja 05.11.2018r. INFORMACJA

 Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

05.11.2018r.

Superwizja:

Adam Białas:           30 listopad 2018 r. godz.   7.30 – 10.30 

Maciej Sosnowski:  20 listopad 2018 r. godz.   8.00 – 11.00 

 20 listopad 2018 r. godz. 12.00 – 15.00 

 21 listopad 2018 r. godz.   8.00 – 11.00 

miejsce : Sienkiewicza 8

 

SZKOLENIA: 

23.11.2018 r. godz. 9.30 – 15.30

TWORZENIE SKUTECZNYCH PLANÓW POMOCY PRZEZ CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKICH KART

Prowadzący: Małgorzata Łyżwińska – Kustra

 

27.11.2018 r. godz. 9.00 – 15.00

STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH – wdrożenie

Prowadzący: Emilia Grabińska

 

 

 

 

 

logo                           

Informacja na temat wydawania żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje,

że wyjątkowo dnia 30 października 2018 r.(tj. wtorek) w godz. 12.00 do 17.00

będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24 osobom zakwalifikowanym w 2018 r. do Programu FEAD posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ŻYWNOŚĆ NIE BĘDZIE WYDAWANA!!!

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS.

Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

Kolejne terminy w następnych tygodniach będą przebiegały cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa -godziny jak wyżej.  UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

 

Informacja 10.10.2018r. INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczęciu z dniem
15 października 2018r. świadczenia usług w ramach projektu o nazwie: 
"POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH" 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. 
Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Projekt POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH :

http://pcpr.tarnogorski.pl/cus_oprojekcie.html

Zaproszenie

 

Informacja 10.10.2018r. INFORMACJA

Logo UE FEAD POPŻ

Informacja na temat wydawania żywności:

dnia 24 października 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

dnia 29 października  2018 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24

osobom zakwalifikowanym w roku 2018 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

Uwaga: Dnia 31 października żywność nie będzie wydawana!

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

Kolejne terminy w następnych tygodniach będą przebiegały cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa - godziny jak wyżej. W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

 

Informacja 01.10.2018r. INFORMACJA

 Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Superwizja:

Adam Białas             9 październik 2018 r. godz.   7.30 – 10.30 (4 x 45 min)

Maciej Sosnowski  24 październik 2018 r. godz. 12.00 – 14.30 (3 gr x 3 x 45 min)

25 październik 2018 r. godz.    8.00 – 10.30 (1 gr x 3 x 45 min)

25 październik 2018 r. godz.  11.00 – 13.30 (2 gr x 3 x 45 min)

miejsce : Bytomska 15

 

 

Informacja 21.09.2018r. INFORMACJA

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

 • 10 październik  2018 r.   od godz. 9.00 do 15.00  GRUPA 1:  PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ASERTYWNOŚĆ, PODEJŚCIE DO TRUDNEGO KLIENTA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

 • 17 październik  2018 r.  od godz. 9.00 do 15.00 GRUPA 2:  PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ASERTYWNOŚĆ, PODEJŚCIE DO TRUDNEGO KLIENTA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

 • 24 październik  2018 r.  od godz. 9.00 do 15.00 SKUTECZNE DZIAŁANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM W RODZINIE WIELOPROBLEMOWEJ 

 

Informacja 31.08.2018r. INFORMACJA

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

 • 2 październik  2018 r. szkolenie nr 18 „Kontrola Zarządcza” godz. 9.00 do 15.00  prowadząca szkolenie pani Józefa Grodecka

 • 17 wrzesień 2018 r. szkolenie nr 11 „PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.ZAPOBIEGANIE NAWROTOM CHOROBY PSYCHICZNEJ – FARMAKOTERAPIA” godz. 8.00 do 14.00 prowadząca szkolenie pani Barbara Gołąb – Wojciechowska

 • 27 wrzesień 2018 r. szkolenie nr 7 „INTERWENCJA W PRACY SOCJALNEJ” godz. 8.00 do 14.00 prowadzący szkolenie pan Adam Białas  

 

Superwizja:

Adam Białas          14 wrzesień 2018 r. godz. 7.00 – 10.00 (4 x 45 min)

Maciej Sosnowski    4 wrzesień 2018 r. godz. 12.00 – 15.00 (3 x 45 min)

18 wrzesień 2018 r. godz. 8.00 – 14.00 (2gr x 3 x 45 min)

miejsce : Sienkiewicza 8

 

Informacja 01.08.2018r. INFORMACJA

Przypominamy, iż przyjmowanie wniosków w dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych (500+, Dobry Start) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

 

Informacja 01.08.2018r. INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI o przyznanie pomocy  w ramach programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022” można składać od 01.08.2018r. w  Zespole ds. Analiz i Programów  przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5
w godz. 8:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane mogą pobrać WNIOSEK pod poniższym linkiem lub w placówkach MOPS.
Link

Informacja INFORMACJA

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach 

na lata 2018 – 2022

W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022. Program ma na celu  ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dowozu do ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej, a także udzielanie wsparcia psychologicznego adresatom programu oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach grupy samopomocowej członkom  rodzin osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zostanie udostępniony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o śledzenie aktualności na temat realizacji Programu Osłonowego na stronach internetowych   www.mopstg.pl,   www.bip.mopstg.pl.  

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00, lub w biurze  Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

 

 

Informacja INFORMACJA

 

Od dnia 1 lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach będzie realizował rządowy program „Dobry start”.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór wniosek o świadczenie mogą składać online już od 1 lipca br. przez stronę internetową  empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz
od 1 sierpnia br. metodą tradycyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9, w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.

Adres poczty elektronicznej, z której będą wysyłane informacje do klientów m.in. o przyznaniu świadczenia (korespondencja):
500plus@mopstg.pl

 

Informacja  INFORMACJA

 

"DOBRY START"

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart 
oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/program-dobry-start-dla-ucznia

 

Informacja  25.05.2018r.  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

OD 25 maja 2018r. NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I KARTĘ DUŻEJ RODZINY

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 5 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (M - Ż)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 7

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 7 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (A - Ł)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 5

 

 

 

Od 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach realizuje zadania związane z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 


Wnioski można pobierać i składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Janas 9 w pok. nr 5 i 7
codziennie w godzinach 8.00 do 15.00.

Natomiast odbiór kart następować będzie w pok. nr 8
codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje o KDR znajdą Państwo na naszej stronie w Zakładce Karta Dużej Rodziny.

Po odbiór kart na wnioski złożone w Urzędzie Miejskim należy zgłaszać się do Punktu Informacji o Mieście przy ul. Rynek 4.

Obsługa programu pomocowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Tarnowskie Góry - „Rodzina 5+” nadal będzie realizowana przez Urząd Miejski.

 

Informacja  INFORMACJA !!!

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowica

Artykuły

Nowe rachunki bankowe MOPS od 01.01.2020r.

Informacja INFORMACJA 13.12.2019r.

Od 01.01.2020r. Santander Bank Polska S.A.  otwiera i będzie prowadził dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach następujące rachunki bankowe w PLN: 

 • PL 33 1090 1825 0000 0001 4380 2482

rachunek podstawowy WYDATKI

 • PL 06 1090 1825 0000 0001 4380 2483

rachunek o charakterze pomocniczym ZALICZKA ALIMENTACYJNA

 • PL 37 1090 1825 0000 0001 4380 2507

rachunek o charakterze pomocniczym DOCHODY

  

Czytaj więcej o: Nowe rachunki bankowe MOPS od 01.01.2020r.

Galeria zdjęć

Przejdź do - Galeria zdjęć

Bezpieczny Świadomy Senior

 

 

Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że w okresie od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych przy ul Bytomskiej 15 w Tarnowskich Górach realizowany był projekt socjalny „Bezpieczny i Świadomy Senior”.

Czytaj więcej o: Bezpieczny Świadomy Senior