Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022. Program ma na celu  ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dowozu do ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej, a także udzielanie wsparcia psychologicznego adresatom programu oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach grupy samopomocowej członkom  rodzin osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00, lub w biurze  Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

 

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI można składać do 31.12.2020r.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu osłonowego pn.” Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018-2022” należy złożyć w jednej z poniższych form:

• poprzez operatora pocztowego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janasa 9 Tarnowskie Góry 42 – 612;

• drogą mailową: sekretariat@mopstg.pl;

• do URNY, znajdującej się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Janasa 9 w godz. 8:00 do 15:00 (wejście od strony kasy).

Osoby zainteresowane mogą pobrać WNIOSEK pod poniższym linkiem lub w placówce MOPS przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5 (wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania 32 284 48 59).