Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę, to nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz.11).

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500 zł. 


Dla kogo?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wnioskodawcy jeżeli: 

 • jest najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego 
 • spełnia kryteria pozwalające przyznać „zwykły dodatek mieszkaniowy” 
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w  okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r. 
 • wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przez dniem 14 marca 2020r.

 

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu należy składać  nie później niż do dnia 31.03.2021r. 

 • osobiście w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w Tarnowskich Górach,
  przy ul. Piastowskiej 8
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kierowanej na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

 

Z wnioskiem o  przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę, mogą wystąpić także najemcy obecnie korzystający z wypłat dodatku mieszkaniowego.

Jednocześnie informujemy, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19  dodatek mieszkaniowy (o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. ), może zostać przyznany z mocą wsteczną. 

 

Informacje na temat świadczeń można uzyskać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

tel. 32 384 72 56