Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Dodatków Mieszkaniowych informuje, że realizuje zadanie przyznawania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755)

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która:

  • korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2019r. do 30.04.2020r.  wynosi:

(Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.)

  • 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa 1 osobowego,
  • 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa od 2 do 4 osobowego,
  • 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego.