Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Dodatków Mieszkaniowych informuje, że realizuje zadanie przyznawania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.j. z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 716)

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która:

  • korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. z dnia 18 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2021r. do 30.04.2022r.  wynosi:

/Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393)/

 

  • 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa 1 osobowego,
  • 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa od 2 do 4 osobowego,
  • 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego.