Biuro Projektu AWANS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach kontynuuje w latach 2014 - 2015 realizację projektu pt.: „AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba mieszkająca w Tarnowskich Górach, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej i będąca w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata).


Projekt jest adresowany w szczególności do:

  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób długotrwale lub ciężko chorych,
  • osób opuszczających zakład karny,
  • osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi;

W ramach projektu oferujemy w szczególności:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach których będą prowadzone m.in. treningi:ü motywacyjne, asertywności, przygotowujące do wejścia na rynek pracy (pisanie CV, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej), jak również przewidujemy zajęcia z zakresu Wen Do – samoobrony dla kobiet,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe;

W czasie zajęć realizowanych w ramach projektu uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zwrot kosztów przejazdów. Udział w projekcie zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT.: ”AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 5, w budynku przy ul. Piastowskiej 8, Tarnowskie Góry.