Edycja 2014 - 2015

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LISTOPAD 2014 - JOB COACH, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, TERAPIA PEDAGOGICZNA, KURSY ZAWODOWE

 

 • Od 19 listopada rozpoczynają się indywidualne konsultacje z zakresu treningów poszukiwania pracy. Zajęcia z Job Coach’em realizowane będą dla 10 osób, w wymiarze 5 godzin zegarowych przypadających na 1 uczestnika/uczestniczkę.
 • Nadal prowadzone są zajęcia z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz terapii pedagogicznej.

 

PAŹDZIERNIK 2014 - PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, TERAPIA PEDAGOGICZNA, KURSY ZAWODOWE

 

 • Rozpoczęły się zajęcia indywidualne z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz terapii pedagogicznej. Uczestniczki projektu, które zgłosiły potrzebę skorzystania z tej formy wsparcia umawiają się indywidualnie z osobą realizującą wsparcie, w godzinach dla nich dogodnych.
 • W październiku zakończyło się szkolenie pn. „Handlowiec z nauką bukieciarstwa i elementami zdobienia techniką decoupage”. W zajęciach uczestniczyło 5 osób, w tym 4 kobiety i mężczyzna. Ogółem w czasie szkolenia zrealizowano 135 godzin szkoleniowych w tym: 30 godz. z zakresu handlu i kasy fiskalnej, 80 godz. bukieciarstwa, 25 godz. technik decoupage.
 • Nadal odbywa się kurs prawo jazdy kat. B oraz kat. C. Uczestnicy/ uczestniczki projektu indywidualnie umawiają się na jazdy z instruktorem, tak aby zajęcia nie kolidowały im z obowiązkami domowymi.

 

WRZESIEŃ 2014 - KURSY ZAWODOWE

 

 • Od 1 do 25 września trwał kurs pn. „Spawacz”, udział w zajęciach zadeklarowało 9 mężczyzn. Usługę zrealizował Zakład Doskonalenia Zawodowego w KatowicachCentrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu. Egzamin zaliczyło 7 panów, którzy otrzymali książeczkę spawacza.
 • Od września 4 uczestników i 9 uczestniczek projektu przystąpiło do części praktycznej kursów pn. „Technolog robót wykończeniowych” oraz „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką podstawowych zwrotów w języku niemieckim”.

 Uczestnik kursu technolog robót wykończeniowych

Uczestniczki kursu Opiekun osób starszych

 •  Od 5 do 20 września firma KURSANT zrealizowała kurs pn.„Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym + wymiana butli LPG”, w zajęciach uczestniczył jeden mężczyzna.
 • Od 8 do 19 września odbywał się kurs pn. „Indywidualne zajęcia komputerowe w domu osoby niepełnosprawnej”. Firma KURSANT zorganizowała szkolenie dla jednego uczestnika projektu.

Indywidualne zajęcia komputerowe w domu osoby niepełnosprawnej

 • W połowie września podpisano umowę z psychologiem i pedagogiem w celu realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz terapii pedagogicznej dla wybranych uczestników/ uczestniczek projektu.
 • Od 19 września firma RAJD realizuje kurs pn. „Prawo jazdy kat. CE”.
 • Od 30 września rozpoczął się ostatni z zaplanowanych kursów pn.„Handlowiec z nauką bukieciarstwa i elementami zdobienia techniką decoupage”, w którym uczestnictwo zadeklarowało 5 osób.

 


SIERPIEŃ 2014 - KURSY ZAWODOWE

 

Kursy zawodowe realizowane są dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, w ramach projektu: „AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry”.

 • Od 4 sierpnia firma RAJD realizuje kursy pn.„Szkolenie okresowe dla kierowcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewóz rzeczy” oraz „Prawo jazdy kat. C”, w zajęciach łącznie uczestniczyło 3 mężczyzn.
 • Od 8 sierpnia grupa składająca się z 17 uczestników/uczestniczek projektu rozpoczęła kurs pn. „Prawo jazdy kat. B”, zorganizowany przez stowarzyszenie Liga Obrony Kraju. Kursanci/kursantki ukończyli/ły część teoretyczną kursu i przystąpili/ły do zajęć praktycznych.
 • Od 12 do 28 sierpnia firma MARKTPLAN realizowała część teoretyczną kursu pn. „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką podstawowych zwrotów w języku niemieckim”. W kursie uczestniczyło 9 kobiet, które zaliczyły egzamin i rozpoczęły część praktyczną.

Uczestniczki kursu Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką podstawowych zwrotów w języku niemieckim

 

Uczestniczki w sali wykładowej nauka podstawowych zwrotów w języku niemieckim

 • W okresie od 19 do 22 sierpnia odbył się kurs pn. „Handlowiec – zapoznanie się z technikami handlowymi, obsługa kasy fiskalnej”. Zajęcia w których udział wzięło 17 uczestników/uczestniczek projektu zorganizowała firma KURSANT.

Uczestnicy kursu handlowiec obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu handlowiec w sali wykładowej

 

 • W okresie od 14 do 27 sierpnia firma MARKTPAN zorganizowała zajęcia teoretyczne z kursu pn.„Technolog robót wykończeniowych” dla 4 uczestników projektu.

Uczestnicy kursu technolog robót wykończeniowych 

 

LIPIEC 2014 - WARSZTATY INTERPERSONALNE

 

Warsztaty zorganizowano dla uczestniczek/uczestników projektu, które/którzy są nieaktywni zawodowo i bezrobotni, w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej i zagrożeni wykluczeniem społecznym.

 • Firma Everest Consulting & Szkolenia w okresie od 16 do 25 lipca zrealizowała stacjonarne warsztaty umiejętności interpersonalnych. W zajęciach udział wzięło 28 uczestników/ uczestniczek projektu.
 • W ośrodku turystyczno-sportowym „ZAGROŃ” w Szczyrku od 18 do 20 lipca odbywały się wyjazdowe warsztaty interpersonalne zorganizowane przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczyoraz Biuro Podróży i Turystyki Almatur. W warsztatach uczestniczyło 17 dorosłych i 25-ro dzieci wymagających zapewnienia opieki w czasie trwania warsztatów.