Kampania pt. Rights for all seasons / Prawa przez cały rok / PRACA SEZONOWA Z EURES

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 sierpnia 2021
"Praca może być sezonowa – prawo pracy – nie"

Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych  i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych,
którzy zatrudniani są w krajach UE oraz podniesienie świadomości pracowników i ich pracodawców w zakresie praw i obowiązków oraz dostępnych
usług doradczych.

W czerwcu bieżącego roku Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą „Rights for all seasons” / „Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Kampania - prowadzona wspólnie przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE
i partnerami społecznymi - będzie trwała od czerwca do października 2021 r. Działania w ramach kampanii nakierowane będą w szczególności na pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno – spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.

Głównym celem kampanii jest:

 • promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
 • dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE oraz
 • zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Akcja informacyjna w naszym kraju prowadzona będzie w ramach sieci EURES, którą obsługują m.in. urzędy pracy – powiatowe, grodzkie, wojewódzkie, Ochotnicze Hufce Pracy oraz podmioty akredytowane. Działania będą polegały w szczególności na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Bieżące informacje nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców znajdują się  na stronie internetowej  Europejskiego Urzędu ds. Pracy ELA  (https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons) i na stronach internetowych  sieci EURES (https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021). Także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach będą  publikowane artykuły tematyczne w ramach zainicjowanej kampanii. Zachęcamy ponadto do zapoznania się z filmem promującym całą kampanię https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL.

 

Jedno z oficjalnych haseł kampanii: Praca może być sezonowa – prawo pracy – nie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Grafika Eures PRACA SEZONOWA Z EURES

  Grafika Eures PRACA SEZONOWA Z EURES

 • Powiększ zdjęcie Grafika Eures PRACA SEZONOWA Z EURES

  Grafika Eures PRACA SEZONOWA Z EURES

 • Powiększ zdjęcie Logo Eures

  Logo Eures