Pracownicy MOPS w Pałacu Prezydenckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2021

W dniu 18.11.2021r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas wydarzenia wręczone zostały nagrody przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.

Nagrodę za najlepszy projekt socjalny zaprezentowany w czasie egzaminu specjalizacyjnego dla pracowników socjalnych, z rąk Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, odebrała w czwartek Magdalena Kosmala (pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach) – w imieniu swoim i swoich dwóch koleżanek – Dominiki Zwierzykowskiej i Agnieszki Jantos – współautorek projektu "Razem Aktywniej" – aktywna integracja mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach.

Cel główny Projektu to integracja społeczna mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach ze społecznością lokalną.

Projekt, co prawda się skończył, ale wiele z jego elementów kontynuowanych jest i będzie nadal.

Inicjatywa miała zmobilizować mieszkańców schroniska do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach działań zorganizowano m.in. serię prelekcji, pokazy filmów, warsztaty  grupowe z trenerem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – budowanie pozytywnych relacji w grupie, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie, indywidualne konsultacje z trenerem – praca na zasobach, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zaangażowanie wszystkich mieszkańców schroniska do wspólnego przygotowywania sali na zaplanowane spotkania, cykl zajęć ruchowych z rehabilitantem  pt. „AKTYWNIE po zdrowie”, wypracowanie harmonogramu porządkowego w schronisku, zbiórkę “Wesoła Świąteczna Skarpetka”, dzięki której udało się zebrać 210 par skarpet.  Kolejna edycja zbiórki już w grudniu. Tym razem jednak oprócz skarpetek będą zbierane także szaliki, czapki i rękawiczki. 
Zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Dziewczynka z zapałkami. Samotny, bezdomny i zapomniany… jak dziewczynka z zapałkami – obraz człowieka bezdomnego” dla uczniów Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach -  beneficjenci w roli oceniających prace konkursowe.

Beneficjenci Schroniska przygotowali mur w ogrodzie placówki pod wykonanie muralu, którego autorami będą uczniowie Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych  w Tarnowskich Górach.

Altana i ławki z europalet zbudowane w trakcie projektu służyć będą przez długie lata.

Nie zabrakło również działań przybliżających mieszkańcom schroniska dziedzictwo kulturowe naszego miasta poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Liderzy Projektu przygotowali wirtualną wycieczkę szlakiem zabytków tarnogórskich. Zorganizowano kameralny wieczór kabaretowy, którego gościem specjalnym był Krzysztof Respondek.

  Projekt socjalny „RAZEM AKTYWNIEJ” zapoczątkował zmiany w sposobie życia mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach. Udział w projekcie znacząco wpłynął na poprawę relacji między mieszkańcami oraz zwiększył ich zaangażowania do podejmowania współpracy na rzecz wspólnoty. Panowie chętniej podejmują między sobą rozmowy, żartują i spędzają wspólnie czas m.in. w ogrodzie placówki. Projekt dostarczył beneficjentom wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Podjęte działania projektowe zwiększyły również wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego miasta. Panowie zamierzają aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz korzystać z oferty kulturalnej, które oferuje miasto Tarnowskie Góry. Ku zdziwieniu zespołu projektowego beneficjenci chętnie i aktywnie brali udział w zaplanowanych działaniach.

  Realizacja projektu „RAZEM AKTYWNIEJ” była dla liderów nowym doświadczeniem, odejściem od codziennych czynności związanych z obowiązkami zawodowymi oraz ogromnym wyzwaniem. Głównym założeniem projektu było podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców schroniska. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym zespołu projektowego, powyższy cel został osiągnięty.

  Dzięki realizacji projektu udało się przełamać stereotypy osoby bezdomnej i ocieplić jej wizerunek. Ukazano pozytywny obraz schroniska i jego mieszkańców. Dodatkowo zmieniono postrzeganie pracownika socjalnego i instytucji pomocy społecznej.

  Tematyka zajęć i warsztatów została dopasowana do potrzeb beneficjentów i spotkała się z dużym zainteresowaniem. Partnerzy zapewnili zajęcia na najwyższym poziomie. We wszystkich spotkaniach liderzy projektu aktywnie uczestniczyli, co było świadectwem ogromnego zaangażowania z ich strony.

  Reasumując, działania projektowe powinny być nadal kontynuowane w schronisku. Mieszkańcy wyrażają ogromną chęć wzięcia udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Należy tylko stworzyć im odpowiednie do tego warunki i dać szansę na realizację.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wręczenie nagród w Pałacu Prezydenckim

    Wręczenie nagród w Pałacu Prezydenckim