„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2021

LOGO EFS

W styczniu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pn.  „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i niesamodzielnych. W ramach działań projektowych zaplanowano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi  świadczone będą w dwóch pakietach. 

 • Pakiet 1 przewiduje: 62 godz. miesięcznie podstawowych usług opiekuńczych. 
 • Pakiet 2 przewiduje: 124 godz. miesięcznie podstawowych usług opiekuńczych.

Dodatkowo oba pakiety oferują  4 godz.  specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których będzie można zamiennie skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa, prawnika. Dodatkowo zaplanowano  1 godz. usługi fryzjerskiej lub kosmetycznej oraz codzienne dostarczanie obiadu dwudaniowego.

Projekt będzie trwał dwa lata i zakończy się 31 grudnia 2022 roku.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która: 

 1. jest mieszkańcem Tarnowskich Gór 
 2. wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. 

Regulamin konkursu wskazuje, że pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały: 

 1. osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
 3. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 4. osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA.

Formularz należy złożyć w następujący sposób:

 • w Urnie, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 (wejście od strony KASY)
 • lub w placówce MOPS przy ul. Piastowskiej 8
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Janasa 9
  42-612 Tarnowskie Góry

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ulotka strona 1 opisany cel główny projektu

  Ulotka strona 1 opisany cel główny projektu

 • Powiększ zdjęcie Ulotka strona 2 opisana oferta oraz okres realizacji projektu

  Ulotka strona 2 opisana oferta oraz okres realizacji projektu